30. september 2020

Hover går foran som omdannelseslandsby

colourbox

Som en af de første kommuner i landet udvider Ringkøbing-Skjern Kommune nu rammen for den fysiske planlægning i foreløbig to landsbyer. Tirsdag blev Hover udpeget som ”omdannelseslandsby”, mens Kloster får videre udviklingsrammer.

På møder i både Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg og Teknik- og Miljøudvalg var omdannelseslandsbyer tirsdag på dagsordenen. Begge udvalg fulgte indstillingen fra kommunens Landdistriktsråd. Det betyder, at Hover udpeges som omdannelseslandsby i juridisk forstand, mens Kloster som byzoneby får mulighed for at arbejde med fysisk planlægning i en bredere forstand.

Udpegningen betyder, at de to landsbyer vil få lidt friere hænder i forhold til at planlægge den fysiske udvikling i byerne. I ansøgningen fra Kloster er der bl.a. et ønske om at støtte op om den udenlandske arbejdskraft i primært landbruget og turismen, som pt ikke kan finde lejeboliger lokalt, mens der i Hovers ansøgning bl.a. lægges vægt på, at der kan udstykkes byggegrunde i de meget naturskønne omgivelser tæt på Hover Ådal og Hoverdal Plantage.

Allerede i juni 2019 afsatte Økonomiudvalget 300.000 kr. fra budgettet for landdistriktsudvikling til at afsøge muligheden for at give to landsbyer i kommunen adgangen til at udvide de gængse rammer for den fysiske planlægning som omdannelseslandsbyer.

Siden har også Troldhede og Fjelstervang lagt billet ind på at blive omdannelseslandsbyer, men mens ansøgningen fra Troldhede strandede på, at der allerede er ubebyggede erhvervsgrunde med udviklingspotentiale til salg i byen, har Fjelstervang status af lokalcenterby i kommuneplanen og vil derfor ifølge administrationens indstilling til Landdistriktsrådet reelt tabe udviklingsmuligheder ved at blive klassificeret som en omdannelseslandsby i stedet for via den fremtidige planlægning at blive til byzone.

I stedet for titel af omdannelseslandsby vil både Fjelstervang og Troldhede blive indbudt til et møde om en vejledende indsats fra kommunens administration med henblik på at komme videre med de planer, der er beskrevet i deres ansøgninger.

Hvad er en omdannelseslandsby?

Begrebet omdannelseslandsby findes i planloven, der giver kommunerne lov til hvert fjerde år at udpege og afgrænse to omdannelsesprojekter i kommuneplanen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har politikerne som et af de første steder i landet benyttet sig af muligheden, så to landsbyer nu kan få udarbejdet fysiske planer for udvikling og omdannelse. Det kan gøre det muligt at udvide byernes afgrænsning og f.eks. at bygge boliger tæt på et attraktivt skovområde.

- Vi ved, at mange gerne vil bo i de mindre landsbysamfund, men vi kan også se en tendens til, at mange ønsker at bo midt i naturen. Derfor er vi åbne for, at man i Hover og Kloster nu kan få lidt mere fri leg i forhold til den fysiske planlægning og f.eks. kan bygge nyt i udkanten af byerne tæt på attraktiv natur, forklarer borgmester Hans Østergaard.

Han forventer, at landsbyerne med omdannelsen tilmed vil få en forbedret mulighed for at drive småerhverv, og at de to landsbyer derfor vil få god gavn af udviklingsprojektet:

- Vi har mange levende landsbyer med ildsjæle og mange frivillige, som arbejder med engagement og initiativ for at fastholde de lokale og tiltrække nye borgere til de små samfund. Det arbejde vil vi gerne støtte op om med nytænkende initiativer som f.eks. omdannelseslandsbyer og nye boligmuligheder med en unik og anderledes beliggenhed, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren tilføjer, at omdannelseslandsby-begrebet er helt i tråd med kommunens landdistriktspolitik. Den er sat i verden for at understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter bl.a. ved at opfylde delmålet om, at borgerne skal være tilfredse med det sted, hvor de bor.

Begejstret Landdistriktsråd

Ønsket om at udpege omdannelseslandsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke mindst kommet fra Landdistriktsrådet, der ser landsbyernes muligheder for at arbejde mere frit inden for den fysiske planlægning som en absolut mærkesag.

- Formålet med Landdistriktsrådet er at arbejde for muligheder for at skabe vækst og udvikling i lokalområderne og dermed sikre, at landsbyerne er så attraktive, at folk har lyst til at blive boende – og at nye beboere har lyst til at flytte til. Det er også formålet med omdannelsesbegrebet, så derfor ser jeg store udviklingsmuligheder for landsbyerne i det koncept, siger Landdistriktsrådets formand Torben Hjøllund Mortensen.

Han glæder sig til at se, hvilke erfaringer Hover og Kloster gør sig, erfaringer som med tiden kan bredes ud til flere landsbyer i kommunen.

- Jeg tror på, at erfaringer og læring fra Hover og Kloster kan bruges til at fremme udviklingen i andre landsbyer de kommende år. Dermed kan de to landsbyer udover at arbejde inden for rammen af deres egne landsbyers fysiske planlægning også være med til at skubbe på en rigtig god udvikling i andre landsbyer, siger Torben Hjøllund Mortensen.

 

FAKTA:

Hvad er en omdannelseslandsby?

Ifølge Erhvervsstyrelsen skal omdannelseslandsbyer forstås som enkelte landsbyer, hvor der fra kommunens side gøres en øget indsats for at sikre, at helhedsorienteret og langsigtet planlægning for landsbyerne understøtter lokale initiativer for landdistriktsudvikling. I omdannelseslandsbyerne har kommunerne særligt frie rammer til at fremme en positiv udvikling og har bl.a. mulighed for lempeligere administration af planlovens landzoneregler. Desuden skal omdannelseslandsby-begrebet fremme mulighederne for at udvikle attraktive landsbyer med stedbundne kvaliteter som led i at gøre det attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i landdistrikterne.

Læs evt. mere i Erhvervsstyrelsens vejledning om planlægning af omdannelseslandsbyer:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/udkast-til-vejledning-om-planlaegning-omdannelseslandsbyer-i-hoering

Se punktet på Økonomiudvalgets dagsorden her:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/oekonomiudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=3010#232192e3-7d02-4930-a115-8233b40e2be1