19. september 2018

Kvalitetsløft i Dagtilbud med fokus på leg, læring og trivsel

Kvalitetsløft i Dagtilbud med fokus på leg, læring og trivsel

Alle ledere og medarbejdere i kommunens børnehaver og vuggestuer tager henover efteråret på kursus for at blive uddannet i en ny metode, der sætter fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Metoden bruges allerede i kommunens folkeskoler.

Leg skaber læring. Når Magne og Storm skal blive enige om, hvis tur det er til at styre helikopteren, når Astrid gerne vil være med i Anne og Filippas leg, men er lidt beklemt ved at spørge og når de treårige inspireres af de femåriges motoriske badutspring på legepladsen – så er der læring i luften. Og det er netop et systematisk blik på hverdagens væld af læringssituationer og hvordan personalet griber situationerne an, som er omdrejningspunktet for efterårets omfattende, faglige kvalitetsløft.

- Vi har høje ambitioner for 0-6-års området. Børnene udvikler sig helt enormt i denne periode og med dette tiltag sætter vi yderligere fokus på trygge og pædagogiske læringsmiljøer, der skaber rum for børnenes udvikling, siger Trine Ørskov, formand for Børne- og Familieudvalget.

- Det handler om at styrke fagligheden og om, at vi får et fælles sprogbrug på tværs af 0-18 års området, så vi skaber en helhed i det, som børn og deres forældre møder hos kommunen fra de bliver født, til de afslutter folkeskolen, siger fagchef i Dagtilbud og Undervisning, Flemming Nielsen.

Kursusrækken er et led i at understøtte og implementere den nye dagtilbudslov samt Børne- og Familieudvalgets politikker.

Handler både om børn og voksne
Arbejdsmetoden, som fastansatte og ledere undervises i, hedder Den Professionelle Læringscirkel og understøttes teoretisk af begrebet Professionelle Lærende Fællesskaber. Det handler om, at personalet zoomer ind på det enkelte barns individuelle forudsætninger og herefter systematisk evaluerer, hvordan barnet udvikler sig. Samtidig kaster personalet et blik på sig selv og egen tilgang til at hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Det er en smidig tilgang, som kan justeres løbende og indpasses i dagligdagen, med fokus på at læring og udvikling sker i alle situationer og ikke nødvendigvis kun, når der er fastlagte pædagogiske aktiviteter.

- Det kan hurtigt komme til at lyde som om, vi nu skal til at lave skole for de mindste, når vi bruger ord som læring og udvikling. Men læring for børn sker for eksempel også gennem leg, gennem forhandlinger om hvis tur det er til at gå forrest og i alle de andre situationer, som børnehave- og vuggestuebørn og deres forældre kender fra dagligdagen. Det vi vil er at sætte det enkelte barns trivsel og læring endnu mere i fokus, så vi skaber et endnu bedre pædagogisk tilbud, siger fagchef Flemming Nielsen.

- Barndommen har en værdi i sig selv, og leg har en ret i sig selv. Det vi gerne vil opnå er at skabe en endnu mere inspirerende hverdag i institutionerne, som taler til børnenes nysgerrighed gennem hele dagen i trygge læringsmiljøer, fortsætter Trine Ørskov, formand for Børne- og Familieudvalget.

Arbejdsmetoden, der kan rumme forskellige teoretiske tilgange, blev indført på skoleområdet i 2016. Kursusrækken i kommunens dagtilbud kører frem til den 12. december 2018.