24. september 2018

Udbredt tilfredshed med jobcenteret

Udbredt tilfredshed med jobcenteret

Det er kun få måneder siden, at Jobcenter Ringkøbing-Skjern blev udpeget som landets bedste jobcenter i en undersøgelse foretaget af landsorganisationen LO.

- LO’s undersøgelsen var rigtig fin, og vi er selvfølgelig stolte over at tage førstepladsen. Men LO målte Jobcenteret på beskæftigelsesgraden – altså på, hvor mange ledige, der kommer i job. Vi ville også gerne vide, om de borgere, der rent faktisk kommer i Jobcenteret er enige i, at vi har landets bedste jobcenter, siger Kristian Andersen, formand for Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derfor vedtog Beskæftigelsesudvalget i september 2017 at iværksætte en undersøgelse med fokus på borgerne – og deres tilfredshed med servicen i Jobcenteret. Og derfor blev et spørgeskema udarbejdet og sendt ud til alle de borgere, der per 1. oktober 2017 var tilknyttet afdelingerne Sygedagpenge, Jobklar, Kontanthjælp eller Job på særlige vilkår.

Nu er svarene samlet i en rapport, og blandt konklusionerne er, at 73 procent af borgerne mener, at de er blevet tilstrækkeligt informeret, mens 83 procent føler sig lyttet til og 84 procent af borgerne fortæller, at de er blevet oplyst om deres pligter.

Borgerne er først og fremmest blevet spurgt, hvor tilfredse de alt i alt er med deres seneste ydelsesforløb i Jobcenter Ringkøbing-Skjern. Her svarede 70 procent, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse.

I Job på særlige vilkår er hele 85 procent af borgerne tilfredse, hvilket gør den til den afdeling i Jobcenter Ringkøbing-Skjern med de mest tilfredse borgere. Kontanthjælp har en lidt lavere tilfredshed på 68 procent.

Et dokumenteret grundlag

Det er første gang, at forvaltningen på den måde undersøger borgernes tilfredshed med servicen i Jobcenteret. Derfor er der ikke umiddelbart tal fra tidligere tilfredshedsmålinger at sammenligne med.

- Så det er til egen vurdering, om syv tilfredse borgere ud af ti mulige er tilfredsstillende, eller om det tal kunne og burde være højere, siger Kristian Andersen og tilføjer:

- Vi er grundlæggende glade for besvarelserne, fordi de overordnet set honorerer den indsats Jobcenteret gør. Vi har haft en fornemmelse af, hvordan borgerne oplevede Jobcentret, men nu har vi et dokumenteret grundlag at arbejde ud fra.

Undersøgelsen bliver dermed også det fundament som fremtidige undersøgelser måles op imod.

Det overordnede formål med undersøgelsen har været at videreudvikle og højne serviceniveauet til gavn for borgerne. Undersøgelsen har derfor identificeret udviklingsområder og bidrager med viden om, hvordan processer og serviceydelser kan forbedres.

Borgernes tilfredshed med Jobcenteret hænger nøje sammen med, at borgerne får den hjælp, de har brug for, og om de føler sig trygge ved, at Jobcenteret varetager deres rettigheder. 65 procent af borgerne mener, at deres jobrådgiver har tilstrækkelig viden om arbejdsmarked og uddannelse inden for borgerens branche.

- Vi kan se, at jobrådgiverens faglige og ikke mindst menneskelige kompetencer har en betydning for borgernes tilfredshed, hvor det allervigtigste er, at jobrådgiveren lytter til borgeren og kan hjælpe ham eller hende tættere på job eller uddannelse, siger Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på, at undersøgelsen vil blive brugt til at videreudvikle indsatsen i Jobcenter Ringkøbing-Skjern. Blandt andet derfor bestod en del af undersøgelsen i at identificere eksempler på god praksis som jobcentret kan arbejde videre med.

- Det store spørgsmål for os er, hvordan vi kan få flere tilfredse borgere i Jobcentret. Vi arbejder løbende med at sikre den gode samtale med borgerne, ligesom vi afprøver nye metoder eller tilgange. Den indsats vil vi fortsætte i lyset af undersøgelsens resultater, siger Kim Ulv Christensen.

 

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommune har en af landets laveste ledighedsprocenter på kun 2,0 procent.

Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2018 er antallet af personer på offentlige ydelser i RKSK faldet fra 9.398 til 8.798 personer svarende til et fald på 6,4 %.

I samme periode er antallet af:

kontanthjælpsmodtagere faldet med 43 %, hvilket blandt andet skyldes, at en del kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse i juli 2016

dagpengemodtagere faldet med 24 %