15. september 2020

Naturen skal trække læger til Ringkøbing-Skjern Kommune

foto fra 2019-holdet af medicinstuderende. Alle studerende har godkendt brugen af foto.

Ringkøbing-Skjern Kommune ordinerer oplevelser i naturen, når et nyt hold medicinstuderende fra Aarhus Universitet fra denne uge er på praktikophold. Formålet er at overbevise de unge om, at Natures Rige kan noget særligt – og at afhjælpe lægemanglen.  

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der – som så mange andre steder i Danmark – mangel på læger i den almene praksis. Derfor har kommunens Social- og Sundhedsudvalg i samarbejde med områdets praktiserende læger og Aarhus Universitet inviteret en gruppe medicinstuderende på praktikophold i Vestjylland.

Her vil de i løbet af de kommende tre uger blive introduceret til natur og mennesker, muligheder og herligheder i det daglige arbejde på lægehuse i hele kommunen – og ikke mindst i fritiden. Håbet er at vise de kommende læger, at der er gode muligheder for at få en meningsfuld karriere – uden at gå på kompromis med familie- og fritidslivet.

- Vi har en formodning om, at når det kan være svært at trække unge læger til vores kommune, så skyldes det et manglende kendskab til området, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lennart Qvist.

- Med dette års program har vi især fokus på oplevelser i naturen. Det har vi, fordi vi gerne vil vise de unge medicinstuderende, at vi ud over kultur- og caféliv, plads til alle, højt til himlen, levende landsbysamfund, et altfavnende foreningsliv og tid til hinanden også har en natur i verdensklasse, bl.a. med nogle af Nordens bedste surfspots og med Danmarks vandrigeste å og eneste floddelta. Det er sådan nogle ting, vi gerne vil vise dem ved selvsyn, forklarer Lennart Qvist.

Han håber, at nogle af de medicinstuderende finder dagligdagen i Naturens Rige så attraktiv, at de får lyst til at nedsætte sig som praktiserende læger i kommunen efter endt uddannelse:

- Vi mangler læger, det er ikke nogen hemmelighed. Vi vil gerne være med til at sikre, at Ringkøbing-Skjern Kommune også i fremtiden er et trygt og godt sted at bo, og det kræver, at vi kan garantere vores borgere den nødvendige lægehjælp. Vi tror på, at det her tiltag på sigt kan være med til at åbne flere medicinstuderendes øjne for de muligheder, området har at byde på, siger Lennart Qvist.

Praktikforløb og naturoplevelser

Foreløbig har 8 medicinstuderende fra Aarhus Universitet takket ja til tilbuddet om en faglig og social introduktion til kommunen i form af tre ugers praktikforløb i lægehuse i Vorgod-Barde, Borris, Videbæk, Spjald, Tarm, Ringkøbing, Tim og Hvide Sande. Derudover skal de besøge Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, ligesom de skal på besøg i Forundringens Have på Vestjyllands Højskole og høre om urternes sundhedsmæssige værdi, før de skal være med til at tilberede grønsager, bær og frugter på højskolens udekøkken.

- Det er tredje gang, at vi inviterer medicinstuderende på praktikophold i kommunen, og vi ved af erfaring, at de studerende bliver imponerede, når de får øjnene op for området. Så vi gentager vores charmeoffensiv og håber, at den igen i år fører til, at vi kan tiltrække yngre læger til området, fortæller Marie Christiansen, konsulent i kommunens Sundhed- og Omsorgsafdeling.

Sammen med kommunens bosætningskoordinator har hun lavet et program, hvor de medicinstuderende kommer rundt i kommunen på SUP på Skjern Å, på gåtur i den kommende Nationalpark Skjern Å med kommunens naturvejleder, på vandski og wakeboard i kabelparken i Hvide Sande og på segway langs vesterhavskysten. Herudover skal de medicinstuderende bestige Lyngvig Fyr – og rappelle ned igen. Alt sammen med den hensigt at vise de studerende, at naturen både kan beskues og benyttes.

Undervejs skal de spise lokale friske fisk, gourmet-hotdogs og tapas i det fri – og høre om tilflytter-jobordningen og InWestjylland, klubben for unge voksne i Vestjylland.

- Vi gør en ekstra indsats for at give dem nogle af alle de fede oplevelser, man kan få i Naturen Rige. For os handler det både om at sørge for, at vi har læger nok i kommunen – og om bosætning. Hvis vi kan få overbevist bare en enkelt eller helst et par stykker om, at der er gode muligheder for at få et aktivt fritidsliv i naturen med i det gode liv som praktiserende læge i Ringkøbing-Skjern Kommune, har vi både skaffet lægedækning til nogle af de borgere, der ellers ville stå uden – og forhåbentlig også fået nye tilflyttere, siger bosætningskoordinator Dorthe Frydendahl.

De studerende, der er indkvarteret på Career Campus i Ringkøbing, er inviteret til at blive i Ringkøbing i weekenderne - og forhåbentlig få lidt bedre tid til at opleve kommunen. Indkvarteringen bliver ligesom transportudgifter dækket af kommunen, fordi der på grund af afstanden ellers ikke ville være mulighed for at få lægepraksis-praktikanter fra Aarhus Universitet til Ringkøbing-Skjern Kommune.

FAKTA
De otte medicinstuderende er i sidste praktikforløb, inden deres afsluttende eksamener til januar.

De skal i praktik i lægehuse i Vorgod-Barde, Borris, Videbæk, Spjald, Tarm, Ringkøbing, Tim og Hvide Sande.

I løbet af de tre ugers praktik vil de medicinstuderende blive indkvarteret på Career Campus i Ringkøbing. Kommunen har sørget for samkørsel samt leje af cykler og biler.