Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter valgt af områdets borger- og sogneforeninger i landområderne. Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommunes Landdistrikter.

Rådets opgaver er, at:

  • Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne.
  • Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan.
  • Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne.
  • Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd i kommunen i sager, der berører landdistrikterne.
  • Indstille til kommunens Økonomiudvalg, hvordan midler reserveret til landdistriktsområdet bliver anvendt.
  • Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer.
  • Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne.
  • Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår.

Du kan komme i dialog med Landdistriktsrådet via deres facebookgruppe eller ved at kontakte Landdistriktsrådets medlemmer direkte. 

Borger- og Sogneforeninger Ringkøbing-Skjern kommune

Landdistriktsrådets dagsordner og referater efter 1. august 2015

Landdistriktsrådets facebookgruppe

Landdistriktsrådets medlemmer

Landdistriktsrådet - Nyhedsbreve

Landdistriktsrådets pjece

Landdistriktspuljen

Har du forsøgt at tilgå en af ovenstående dokumenter uden held, kan du kontakte Bjarne Christensen via mail bjarne.christensen@rksk.dk 
Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

 

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing

Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing