Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter valgt af områdets borger- og sogneforeninger i landområderne. Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommunes Landdistrikter.

Rådets opgaver er, at:

  • Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne.
  • Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan.
  • Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne.
  • Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd i kommunen i sager, der berører landdistrikterne.
  • Indstille til kommunens Økonomiudvalg, hvordan midler reserveret til landdistriktsområdet bliver anvendt.
  • Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer.
  • Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne.
  • Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår.

Du kan komme i dialog med Landdistriktsrådet via deres facebookgruppe eller ved at kontakte Landdistriktsrådets medlemmer direkte. 

Landdistriktsrådets årsmøde 1. november 2022

Landdistriktsrådets facebookgruppe

Landdistriktsrådets medlemmer

Landdistriktsrådets dagsordner og referater efter 1. august 2015

Landdistriktsrådet - Nyhedsbreve

Landdistriktsrådets pjece

Landdistriktspuljen

Har du forsøgt at tilgå en af ovenstående dokumenter uden held, kan du kontakte Bjarne Christensen via mail bjarne.christensen[mail]rksk.dk 
Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

 

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing

Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing