Sundhed og Omsorg

Fagområdet Sundhed og Omsorg omfatter:

Sekretariatet

Telefon: 99 74 14 41

Myndighedsafdeling

Telefon: 99 74 17 58. Hverdage kl. 8-9  

Faglig Drift og Udvikling

Telefon: 99 74 12 34

Sundhedscenter Vest

Telefon: 99 74 10 34 / hjemmeside sundhedscenter-vest.rksk.dk

Hjemmepleje / hjemmesygepleje

Telefon: 99 74 17 58. Hverdage kl. 8-9 / Hjemmeplejens hjemmeside

Plejehjem / ældrecentre

Telefon: 99 74 17 58. Hverdage kl. 8-9 / Ældrecentrenes hjemmeside

Aktivitetscentre og Daghjem

Telefon: 99 74 14 41. Sekretariatet / Aktivitetsområdets hjemmeside

Hjælpemiddeldepotet

Telefon: 99 74 17 12. Hjælpemiddeldepotet / Hjælpemiddeldepotets hjemmeside 

Kommunalt køkken - Køkkenet Åkanden 

Telefon: 99 74 25 65 / Åkandens hjemmeside

Kontakt

Sundhed og Omsorg. Telefon: 99 74 12 34 - Mail: sundhed.omsorg[mail]rksk.dk

Fagchef i Sundhed og Omsorg 
Anja Thoft Bach
Telefon 99 74 10 46
Mail: anja.bach[mail]rksk.dk  

Sundhed og Omsorg hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet er ikke webtilgængeligt. Har du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kontakt da personaleteamet på personaleafdelingen[mail]rksk.dk. Bemærk der kan gå op til 10 arbejdsdage før du hører fra os.

Vælg din afdeling herunder

Sundhedscenter Vest

Kommunalt køkken - Åkanden

Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg

Hjemmepleje / hjemmesygepleje

Plejehjem / ældrecentre

Hjælpemiddeldepotet

Kontaktoplysninger
Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing