Sundhed og Omsorg

Fagområdet Sundhed og Omsorg omfatter:

  • Administration
  • Myndighedsafdeling
  • Faglig Drift og Udvikling
  • Sundhedscenter Vest
  • 2 områder med hjemmepleje / hjemmesygepleje
  • et antal plejehjem / ældrecentre
  • et botilbud
  • 5 dagcentre
  • Hjælpemiddeldepotet
  • Åkanden

Sundhed og Omsorg hører under Social- og sundhedsudvalget.

Fagchef i Sundhed og Omsorg 
Anja Thoft Bach
Telefon 99 74 10 46
Mail: anja.bach[mail]rksk.dk  

Se kommunens organisationsdiagram

Afdelingernes telefonnumre i Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg - overordnet nummer 99 74 12 34
Administrationsenheden 99 74 14 41
Sundhedscenter Vest 99 74 10 34
Visitationen kl. 8-9 hverdage 99 74 17 58
Hjælpemiddeldepotet kl. 10-12 hverdage 99 74 17 12


 

Vælg din afdeling herunder

Sundhedscenter Vest - (Ekstern side)

Åkanden - (Ekstern side)

Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 17 58. Henvendelse hverdage kl. 8-9
E:    sundhed.omsorg[mail]rksk.dk