Planstrategi og Kommuneplan

Her på siden kan du se Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022 og den gældende Kommuneplan 2017-2029. Tilsammen udstikker de retningen og rammerne for den fysiske planlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Du finder også de vedtagne tillæg til Kommuneplanen.

 

Plan- og udviklingsstrategi 2019-2022 - (Link)

Land, By og Kultur - Planlægning

For yderligere information kontakt:

Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk