Planstrategi, kommuneplan, helhedsplaner og udviklingsplaner


Byrådet har vedtaget Plan- og Udviklingsstrategi 2023.

Sammen med kommuneplanen udstikker plan- og udviklingsstrategien retningen og rammerne for arealanvendelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Helhedsplanerne arbejder hver især med udvikling for et mere afgrænset by- og landområde med udgangspunkt i ønskerne fra indbyggerne.

Tillæg til Kommuneplan 2021-2033

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning

For yderligere information kontakt:

Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing