Planstrategi og Kommuneplan

Her på siden kan du se Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022 og den gældende Kommuneplan 2017-2029.

Tilsammen udstikker de retningen og rammerne for den fysiske planlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Du finder også de vedtagne tillæg til Kommuneplanen.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning
For yderligere information kontakt:
Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing