Planstrategi og Kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring fra den 26. oktober til den 4. januar 2021. Læs mere om forslaget.

Du kan også se Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022 og den gældende Kommuneplan 2017-2029 med tillæg.

Planstrategien og kommuneplanen udstikker tilsammen retningen og rammerne for arealanvendelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning

For yderligere information kontakt:

Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing