Planstrategi og Kommuneplan

Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2021-2033 som afløser for den tidligere kommuneplan.

Kommuneplanen udstikker sammen med planstrategien retningen og rammerne for arealanvendelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning

For yderligere information kontakt:

Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing