2021: Ældrerådets høringssvar til besparelsesforslag på klippekortsordningen

Høringssvar vedrørende eventuelle besparelser i klippekortet.
Som omtalt i Dagbladet Ringkjøbing - Skjern den 09/06-21, er der forslag om at spare på
klippekortordningen. RKSK er blevet pålagt at finde en besparelse på 0,5 procent i
budgettet.
Sundhed og Omsorg har fremlagt sagen i socialudvalget , som sagde : “Nej tak” - og derfor
er forslaget nu sendt videre til budget konferencen i august 2021.

Ingen ved endnu, hvordan denne sag ender, men vi i Ældrerådet vil gerne give vores besyv
med.
Vi synes, det er en meget dårlig ide at afskaffe klippekortordningen.
Klippekortordningen blev i sin tid indført for at gøre hverdagen mere interessant for de
borgere, der er berettiget til denne ydelse.

Mange borgere har oplevet at få mere værdi i dagligdagen i form af en ekstra udflugt, besøg
hos pårørende, indkøb, højtlæsning osv.
Vi har kun hørt positive historier fra vores borgere .

Personalet oplever også dette ekstra pusterum positivt, idet det kan være et frisk pust i en lidt triviel hverdag i hjemmet / plejehjemmet.
Vi kalder det en “ Win - Win “ .

Da klippekortet blev indført, var det som en puljeordning.  Desværre er tilskuddet nu gledet ind som et bloktilskud, og vi er derfor bekymrede for, om disse penge forsvinder i det store budget, og således ikke kommer vores borgere til gavn.

Vi anbefaler på det kraftigste, at denne ordning får lov at bestå .

Med venlig hilsen
Ældrerådet RKSK
v. formand Susanne Høj
Hvide Sande den 24/08-2021

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing