2021: Ældrerådets høringssvar over principnotat til boliganalysen

Rapport om Princip Notatet på baggrund af Boliganalysen for Handicap og psykiatri samt Sundhed og Omsorg. Ældrerådet tager kun stilling til temaer inden for Sundhed og Omsorg.

Høringssvarene punkt for punkt

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing