21.02.2023 - Høringssvar fra Ælderådet vedrørende placering af nærhospital i kommunen

Alle undersøgelser viser, at der i Ringkøbing Skjern Kommune er borgere, som har over 30 km fra hjem til nærhospital uanset om nærhospitalet placeres i Ringkøbing eller Tarm.

Derfor vil Ældrerådet kraftig opfordre til, at man todeler funktionen, så nærhospitalets funktioner er to steder i kommunen, og at det kobles på sundhedshusene.

Ringkøbing-Skjern kommune er arealmæssigt en meget stor kommune. Derfor skal der også være megen fokus på de virtuelle midler og muligheder for borgerne.

Med Venlig Hilsen

Ældrerådet
Hans Christensen
Formand

 

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing