2022 - Høringssvar fra Ældrerådet til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 17. august 2022 

 

Ældrerådets høringssvar til punkt 2 - ”Danmarkskortet”:

 

 

Ældrerådet er tilfreds med at:

Der vil være øget fokus på korrekt udfærdigelse af afgørelser med ekstra opmærksomhed på udførlige begrundelser samt flere sagsoplysninger.

Og ældrerådet anbefaler:

at der skal udarbejdes en handlingsplan på de områder hvor omgørelsesprocenter er højere end landsgennemsnittet.

 

Ældrerådets høringssvar til punkt 11 - transport fra hjemmet til aflastningsophold på et af kommunes aflastningspladser:

 

Ældrerådet ser positivt på, at der er kommet fokus på dette, og ældrerådet vil stærkt anbefale, at der afsættes de nødvendige midler til liggende transport fra hjemmet og til aflastningsophold, i de tilfælde hvor det er nødvendigt og hvor borgeren ikke har anden mulighed.

Med Venlig Hilsen

Ældrerådet den 16. august 2022

 

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing