2021 - Høringssvar til Teknik og Miljø vedrørende Midttrafiks nedlæggelse af busrute 952X.

Ældrerådet i Ringkøbing-Skjern har med interesse læst Midttrafik oplæg til ændring af køreplaner. Ældrerådet har noteret, at man foreslå rute 952X nedlagt. Man bruger som begrundelse, at der er færre der kører hele vejen igennem Ringkøbing-Århus. 
Ældrerådet ved, at for den ældre del af befolkningen betyder det meget, at man ikke skal skifte undervejs, enten man er på besøg i Århus eller til kontrol på sygehus.

Ældrerådet kan ikke ud af det fremsendte se, at der kommer en besparelse ud af omlægningen og forstå ikke begrundelsen.
Ældrerådet i Ringkøbing-Skjern i udkanten af regionen er meget optaget af en region i balance og kan ikke anbefale nedlæggelse af rute 952X.

Venlig hilsen  Iver Poulsen
Formand Ringkøbing-Skjern Ældreråd

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing