2022 - Høringssvar fra Ældrerådet til budgetlægningen 2023-2026

Ældrerådet har på sit møde den 10. maj, behandlet budgetforslaget som socialudvalget 2. behandler på mødet den 15. juni.

Budgetforslaget omhandler et omfattende råderumskatalog.

Det er Ældrerådets klare opfattelse at mange af de finansieringsforslag som nævnes i kataloget, vil gå ud over de svageste ældre. 

Det drejer sig om følgende:

Forslag nr. 6: Fjernelse af klippekort - ældrecentre
Forslag nr. 7: Lukning af 2 mindre plejehjem (ældrerådet anbefaler at dette først tages op igen, når der er om konverteret flere ældreboliger til plejeboliger i Centerbyerne)
Forslag nr. 8: reduktion af 5 aflastningspladser
Forslag nr. 9: Fjernelse af bedre bemanding på ældrecentrene (ældrerådet har igennem flere år kæmpet for at der skal ske øget bemanding)
Forslag nr. 10: Fjernelse af bedre bemanding i Hjemmeplejen (her har ældrerådet også kæmpet for at der skal ske øget bemanding)
Forslag nr. 11: Fjernelse af klippekort i hjemmeplejen
Forslag nr. 17: Reduktion af nattevagtsdækning i hjemmeplejen
Forslag nr. 18: Linnedskift - ændring af frekvens
Forslag nr. 19 Fjernelse af pulje til Velfærdsteknologi.

Ifølge udmeldinger fra ”Borgen” er der meget fokus på velfærdsteknologien, derfor virker det uklogt at fjerne puljen, da den på sigt kan hjælpe plejepersonalet og borgere i RKSK.

Forslag 6-9-10-11-17:
Fjernelse af klippekort og fjernelse af bedre bemanding på såvel plejehjem og i hjemmeplejen og reduktion af nattevagt dækning i hjemmeplejen, er en stor forringelse for borgerne, og for personalet er det en forringelse af deres hverdag, hvilket kan medføre, at det bliver endnu vanskeligere at fastholde og rekruttere medarbejdere. Altså kan det med de lange briller på betyde øgede udgifter for kommunen.

Forslag nr. 20 og 22:
Reducering af indsatser for aflastning af pårørende og reducering af aflastning i eget hjem, ser vi som en forkert glidebane at komme ind på. Det kan også komme til at koste kommunen flere penge, da det kan bevirke at den syge ikke længere kan være i eget hjem da ægtefællen bliver slidt ned og må opgive.

Vi har svært ved at forstå, at der hvert eneste år, skal lægges op til besparelse på ældreområdet.
Ifølge KL’s ”Kend din kommune” med nøgletal for 2021 er RKSK placeret langt under landsgennemsnittet, når det blandt andet drejer sig om forbrug af menneskelig og økonomiske ressourcer i plejesektoren.

For at nævne et par eksempler:

Udgifter til pleje og omsorg pr 65+ årige – lavest 29.750 kr – RKSK 35.143 kr – højest 58.155 kr
Udgifter til pleje og omsorg pr 80+ årige – lavets 125.055 kr – RKSK 140.842 kr – højest 289.419 kr

Da det så for Ældrerådet samtidig ikke har været muligt at få oplyst, hvorledes demografien på ældre fra 60+ og frem fra år 2000 og til dato har udviklet sig, samt hvordan forventningerne er til udviklingen frem til år 2026, og der så skal ske yderligere reduktion på området, må ældrerådet helt klart tilkendegive utilfredshed med de foreslåede besparelser.

På Ældrerådets vegne

Hans Christensen 

Formand for Ældrerådet

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing