Placering af aflastningsenhed

Høringssvar fra ældrerådet.

Ældrerådet har på sit møde i dag den 20. juni drøftet punkt 2 på socialudvalgets dagsorden vedrørende aflastningsenheden.

Ældrerådet er bekymret for, om antallet af aflastningspladser er svarende til kommunens fremtidige behov. Desuden er ældrerådet ikke enige i at der reduceres i de enkelte aflastningsboligers kvadratmeter i forhold til den oprindelige plan samt reduktionen med 2 boliger ved at fjerne handicappladserne.
Det er påpeget fra kommunens side, at alt er sket i forhold til faglig skøn af det fremtidige behov mht. antal og indretning af boligerne.

Ældrerådet er bekymret over den økonomiske besparelse i planen for byggeriet. Ældrerådet vil gerne påpege, at byggeriet ikke må blive for "snævert" og "reduceret". Desuden skal der være fysiske udviklingsmuligheder omkring byggeriet. Ældrerådet anbefaler derfor at fastholde den oprindelige plan inklusiv de 36 pladser.

Med venlig Hilsen
Ældrerådet

v/ Formand Hans Christensen

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing