By- og sommerhusområder

Skilte i by-og sommerhusområder kræver som udgangspunkt tilladelse, og du kan her læse om mulighederne.

Bemærk at skilte der ønskes opsat i forhold til trafik og langs veje beskrives under Skilte langs vej og at skilte, der ønskes opsat udenfor by- og sommerhusområder er beskrevet under Skilte og reklamer i det åbne land.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing