Vinterforhold

Når vinteren er over os, er det nyttigt at vide, hvordan vintertrafikken glider, og hvad man som grundejer har af forpligtelser i forhold til vintervedligeholdelse,

I regulativet for vintervedligehold kan du se hvilke opgaver, du som grundejer skal tage dig af. Du kan også se, hvordan din vej er prioriteret i forhold til kommunens øvrige veje.

Følg vintertrafikken lige nu for din strækning

Giv os et praj - når der er problemer på veje, stier og grønne arealer

Færdsel på isen

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing