Social ansvarlighed

Når du som leder sætter social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed, skaber det ikke kun værdi for vores fælles samfund - det også gavner din virksomhed. 

Arbejdet med CSR og socialt ansvar kan styrke virksomhedens indtjening, omdømme, interne trivsel, hvis initiativerne forankres strategisk i virksomhedens kerneforretning.
CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om virksomheders frivillige arbejde med miljømæssige eller sociale forhold – også kaldet virksomhedernes sociale ansvar.
Indenfor beskæftigelsesområdet handler social ansvarlighed om, at tage ansvar for virksomhedens nuværende ansatte med forebyggelse og fastholdelse, samt inklusion af udsatte ledige, der har svært ved at varetage et ordinært job.

CSR og forebyggelse

Handler om foranstaltninger i forhold til nedslidning og ulykker, reduktion af  kort- og langsigtet sygefravær, forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, sundhedsfremme og stress-forebyggelse, herunder en aktiv sygefraværspolitik samt work-life-balance.

CSR og fastholdelse

Handler om initiativer til omskoling og kompetenceudvikling, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere med nedsat arbejdsevne til følge – herunder fleksjob, rotationsordninger og arbejdstilpasning ved sygdom.

CSR og inklusion

Handler om at inkludere udsatte grupper, der står svagt og har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. 
I Ringkøbing-Skjern er der rigtig mange virksomheder, der tilbyder virksomhedspraktikker, ansætter flygtninge i IGU-forløb, ansætter fleksjobbere, tilbyder ordinære småjobs på få timer, bliver virksomhedscenter eller på anden måde tager et socialt ansvar.

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern