27. april 2017

Alt skidt fra havet på Hvide Sande Sydstrand

Alt skidt fra havet på Hvide Sande Sydstrand

Nordisk Strandrydder Dag 2017 i weekenden 6. og 7. maj sætter spot på den årlige mængde skrald, der skyller ind på de danske kyster og strande

Plastikposer, paraffin, et stykke reb, et låg uden dunk, halve biler og køleskabe. Engang var fundene på morgenturene ved den danske vestkyst gyldne i form af ravstykker. I dag har det værdifulde naturmateriale dog fået følgeskab af noget knap så værdifuldt: Affald i lange baner.

1.000 tons om året

Hver dag skyller der tonsvis af affald ind på de danske kyster og strande. Den jyske vestkyst holder hårdest for med mere end 1.000 tons affald hvert år. Affaldet har, som oftest, ingen kendt ejermand, men er resultatet af strømninger fra det åbne hav, der bringer de uønskede efterladenskaber mange sømil nordpå og ind en af på dansk naturs og turismes største attraktioner - de hvide sandstrande langs Vestkysten.

Lørdag den 6. maj stiller Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med Hold Danmark Rent skarpt på affaldet på Nordisk Strandrydder Dag 2017 (Nordic Coastal Cleanup 2017). Dagen gennemføres sammen med de øvrige fire nordiske lande og støttes af Nordisk Råd.

En stor udgift

Den danske del af den nordiske kampagne holder fokus på mængderne af marint affald og sigter mod at skærpe danskernes bevidsthed om, hvordan det globale problem med marint affald påvirker vores lokale kyster og strande. Kampagnen giver også et synligt indblik i, hvilken indsats det hvert år kræver at håndtere denne type af affald.

Alene ved Ringkøbing-Skjern Kommunes 52 km lange Vesterhavskyst og 100 km kystlinje i Ringkøbing Fjord fjernes der årligt affald i omegnen 200-400 tons. Et arbejde, der hvert år koster kommunekassen et sted mellem 1 og 1,5 mio. kroner.

Skræmmer turisterne

En ting er prisen for at fjerne andres efterladenskaber bl.a. fra kommunens 25 badestrande. En anden ting er det indtryk, både vi og vores turister får, når vi spadserer en morgentur langs vestkysten. Hver anden tysker siger, at deres ferie bliver ødelagt, hvis de mødes af affald på stranden, og hver tredje strandgæst siger, at de vil køre et andet sted hen, hvis de møder affald på den strand, de besøger. Det viser analyser foretaget af Hold Danmark Rent.

Giv en hånd med

Lørdag 6. maj kl. 10-14 er der en særlig Nordisk Strandrydder-event i Ringkøbing-Skjern Kommune. Alle er velkomne til at give en hånd med på Hvide Sande Nord- og Sydstrand og på Søndervig Strand, hvor man kan få en sæk udleveret og gå sin egen runde. På Hvide Sande Sydstrand byder Ringkøbing-Skjern Kommune på forfriskninger undervejs og samme sted vil borgmester Iver Enevoldsen og en repræsentant fra Hold Danmark Rent holde taler kl. 12.

Medarbejdere fra strandrydningsteamet i Ringkøbing-Skjern Kommune og en repræsentant fra Hold Danmark Rent er klar til en snak om, hvad affaldet på vores strande betyder, og hvordan vi alle sammen kan hjælpe med at gøre op med det. For enden af Tungevej vil flere fyldte containere vise resultatet af april måneds indsamling af skrald.

BOKS

Hvor meget affald tror du, at der hvert år samles op på den jyske vestkyst pr. kilometer?
Deltag i konkurrencen på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook-side eller hjemmeside https://www.rksk.dk i perioden 28. april til 8. maj om en tur for seks personer op i og rundt om Lyngvig Fyr sammen med en naturvejleder - plus kaffe og kringle i cafeen i fyrmesterboligen bagefter.

FAKTA

Vidste du, at 1.000 tons affald, som årligt skyller ind på danske vestkyster, svarer til 150 fuldt lastede lastbiler af den slags, du overhaler på motorvejen - eller til 60-70 kaskelothvaler i den størrelse, der i de senere år er skyllet ind på danske kyster?

 

SIDEHISTORIE 1

Især plastik fylder

Naturvejleder Rene Hankelbjerg tilbringer mindst en tredjedel af sin arbejdsdag på stranden, og derfor ser han også mere affald end de fleste af os, når han passer sit job ved Ringkøbing Skjerns museum Levende Historier i Skjern.

- Det er specielt al plastikken der fylder, mener han.

- Når jeg går langs stranden med mine grupper, finder vi ofte gamle benzindunke, baljer, gummihandsker. Meget af det er gammelt og vidner om et langt ophold i havet, forklarer René.

Det griber også René om hjertet, når han oplever eller hører sine kolleger fortælle om deres oplevelser med havdyr og fugle, som er blevet ofre for affaldet. Det er så urimeligt og uretfærdigt, synes han.

Derfor er han også rigtig glad for den store indsats, som kommunen og de frivillige gør, når de fjerner affaldet fra stranden.

- Det hjælper! Det kan godt være, at det virker som skruen uden ende, fordi affaldet bliver ved med at komme. Men når vi hele tiden fjerner det, som kommer ind, så gør vi naturen en rigtig stor tjeneste, siger Rene Hankelbjerg.

 

SIDEHISTORIE 2

Vestkysten hårdt ramt af marint affald

Det "usynlige" affald, der oftest er fjernet fra stranden, før vi og de andre turister ankommer, er primært et problem i den del af landet, hvor strandene er allermest elsket af sommergæsterne.

- Affald på strande og kyster findes i alle dele af landet. Men det marine affald, der kommer med havstrømmene, går næsten udelukkende ud over vestkysten, siger Anette Juul, projektleder hos Hold Danmark Rent.

Nordisk Strandrydder Dag 2017 gennemføres af  seks jyske nord- og vestjyske kystkommuner Frederikshavn, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern og Thisted sammen med "Hold Rent"-organisationer i de øvrige fire nordiske lande og støttes af Nordisk Råd.

En stor udgift

I Danmark har kampagnen fokus på mængden af marint affald og på at skærpe danskernes bevidsthed om, hvordan det globale problem med marint affald påvirker vores lokale kyster og strande. Kampagnen giver også et synligt indblik i, hvilken indsats det hvert år kræver at håndtere denne type af affald.

- Vi er sikre på, at det vil gøre indtryk på gæsterne at se de store mængder af affald, der samles op. Vi giver syn for sagen og en sjælden førstehåndsoplevelse med en type affald, der er usynlig for langt det fleste af os, fordi det bliver fjernet, før vi ankommer med badehåndklæde og solcreme, siger Anette Juul Jensen.

Alene de seks kommuner i dette års Nordisk Strandrydder Dag bruger hvert år tilsammen mindst 3,5 mio. kroner på at holde strandene rene.

EKSTRA CASE-SIDEHISTORIE

To urner, en gammel bus - og meget mere

På strandtur med Leif Andersen, kyst- og turismespecialist i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Leif Andersen har været ved kommunen siden 1998 og har lige siden starten, været op og ned af kommunens kystlinje hver dag for at inspicere. Hans primære opgave er at tilse kystarealerne for affald og holde øje med, at områdernes redningsveje altid er farbare og frie.

Det der tager det meste af hans tid er det affald, som dagligt skyller ind fra Nordsøen. Der er faktisk arbejde nok til at holde halvanden mand fuldtidsbeskæftiget fra maj til september, hvor de ikke laver andet end at køre affald væk fra strandområderne.

Specielt slemt er det efter en periode med kraftig blæst fra vest, som altid har meget affald med sig.

Og det er det mest utrolige, Leif og hans hjælper læsser på traktoren! En gang skyllede 2 urner ind og ved nærmere eftersyn fremgik det, at de kom fra Holland. Leif kørte straks til politiet i Ringkøbing for at aflevere sit sjældne fund, der efterfølgende blev lovformeligt registreret og begravet.

Et andet interessant fund var en gammel bus, som tyskerne havde efterladt efter 2. verdenskrig. Den havde i mellemtiden fungeret som omklædningsfacilitet for skibsreder Clausens døtre, når de skulle ud og bade. Som årene gik havde alle øjensynlig glemt alt om denne bus, og med tiden havde havet taget så meget af kysten, at bussen var blevet suget med ud i havet. Her mange år efter var den skyllet ind igen.

- Ganske tit kommer der rester af varer fra skibscontainere, som er bliver tabt i høj sø. Der har været store ladninger af sko og stearinlys, som alle, på magisk vis, hurtigt er blevet fjernet af opmærksomme borgere.

Men der er også mange bildele, som dæk, kofangere og kølerhjelme. Mange af dem kommer fra Tyskland, hvor de menes at stamme fra de store floder Elben og Rhinen, der løber ud i Nordsøen og fordeler sig i en kraftig, nordgående strøm.

Paraffin i store mængder

Noget af det værste er dog paraffinen, som er et oliebaseret produkt, der bruges til at rense skibstanke med. De fleste kender paraffin som den bløde skal, der ofte omgiver oste. Men når skibstanke skal renses, så anvendes den i en varm udgave, der efterfølgende bliver til affald.

Når den varme paraffin smides overbord størkner den med det samme og bliver til hårde klumper, der efterfølgende skyller i land langs kysterne.

Det er ikke usædvanligt, at Leif finder flere hundrede kilo på et par enkelte dage og selvom det ikke er decideret farligt for mennesker at røre ved, så skal det alligevel væk så hurtigt som muligt. For når solen kommer, smelter det og siver ned i sandet til skade for miljøet.

På spørgsmålet om, hvad vi stiller op med hele denne problemstilling, har Leif et par forslag:

- Dels er det meget positivt, at det er gratis for skibene at komme af med deres affald i havnene. Noget tyder på, at det ikke er tilfældet i andre lande. Det vil også betyde en del, hvis havnene gennemførte en kontrol af skibe med paraffin, så der var en vis sikkerhed for, at paraffinen blev læsset af i havnene, siger Leif.

Frivillig indsamling gør en forskel

Helt konkret har Leif Andersen gode erfaringer med frivillige strandrensninger, som i en årrække har været en tradition langs Vestkysten. Når folk går langs kysten, bliver mange af de helt små stykker affald nemlig også opsamlet. Det er ellers ikke muligt på strande med meget sten og grus, fordi strandrensningsmaskinerne ikke kan køre der.

Ringkøbing-Skjern Kommune har også placeret 50 opsamlingskasser til frivilligt indsamlet affald langs den 52 km lange kystlinje. Her kan både lokale borgere og besøgende turister komme af med det affald, som de finder på stranden.

Forleden dag mødte Leif to tyske brødre, som kom slæbende med en stor fiskekasse fyldt med affald, de havde samlet langs stranden. De var vældig begejstrede for deres bedrift og tømte ivrigt deres fangst i en af kasserne. De havde samlet knapt 250 kg på en formiddag.