22. april 2020

Børnetandplejen åbner igen - men langt fra på fuldt blus

Børnetandplejen åbner igen -  men langt fra på fuldt blus

Tandklinikkerne er blandt de steder, som partierne på Christiansborg er blevet enige om atter kan åbne. Men der vil gå længe, inden børnetandplejen kører helt som normalt igen. Børn med tandpine, akutte skader eller en forhistorie med huller i tænderne prioriteres først.

Det skal være sikkert og trygt for både borgere og ansatte at færdes på børnetandplejens adresser – også mens coronavirusset er på spil i samfundet. Derfor skal der gøres ekstra rent og holdes afstand, og antallet af behandlerteams, som er på arbejde på samme tid, er halveret.

Alene den ekstra rengøring og tøjskifte mellem behandlingerne gør, at der skal sættes dobbelt så lang tid af, når et barn skal have undersøgt eller behandlet tænderne, som før coronavirussset ændrede spillereglerne.

Det kommer altså til at gå markant langsommere med tandeftersynene i en periode, og oveni skal lægges de aftaler, der måtte aflyses under nedlukningen, så alt i alt vil der gå længe, inden man kan regne med, at tandplejen kører som før coronakrisen:

- Det betyder, at forældrene må indstille sig på, at der vil gå længere tid mellem tandeftersyn, end de er vant til, og vi opfordrer til, at de er ekstra opmærksomme på børnenes sukkerindtag og ekstra omhyggelige med tandbørstningen, siger overtandlæge Ulla Henningsen.

børnetandplejens hjemmeside kan man få tips til god mundhygiejne og tandsundhed.

Ring først og kom kun, hvis I er raske
Hvis man har brug for en tandlægetid til sit barn, skal man ringe til tandplejeklinikkerne og lave en aftale. Online-bookingen og de automatiske sms-indkaldelser er lukket i en periode både for at give plads til, at de børn, der har det største behov for at se en tandlæge, kan blive prioriteret, og for at kunne orientere om de nye forholdsregler.

Det er ikke muligt at møde personligt op på tandklinikkerne uden en forudgående aftale, børn kan ledsages af en enkelt voksen og begge skal være helt raske på tidspunktet for konsultationen. Også ved behov for akut tandbehandling, er det nødvendigt at ringe først.

De nye retningslinjer stiller bl.a. krav til afstand, procedurer og beklædning samt værnemidler.

Ulla Henningsen kan forstå at det kan svært at gennemskue, hvordan det kan være, at der skal tages så mange forholdsregler:

- Vi beder om forståelse for, at vi i en længere periode er nødt til at tage særlige forholdsregler, som alt andet lige vil gøre, at vi Ikke kan arbejde i fuldt tempo. Corona smitter gennem luftvejene vha. små dråber, og når vi eksempelvis puster med luft eller borer, så hvirvles såkaldte aerosoler gennem luften, som kan indeholde smitte. Det er vi selvfølgelig nødt til at håndtere på sikker vis både for borgernes og for de ansattes skyld, siger hun.

De samme forhold gør sig gældende for kommunens fire private samarbejdsklinikker i Ringkøbing, Videbæk, Vildbjerg og Holstebro. Og det gælder også for de private klinikker, at man skal tage kontakt pr telefon ved behov for akut tandbehandling.