3. april 2017

Brandkadetterne tager endnu et år

Brandkadetterne tager endnu et år

Siden 2015 har Ringkøbing-Skjern Kommune uddannet kadetter under indsatsen Brandkadetter i Danmark med støtte fra TrygFonden og VELUX FONDEN. Nu er perioden med fondsmidler ved at nå sin afslutning. Derfor er Brand & Redning MidtVest, Den Kommunale Ungdomsskole, Kirkeskolen og de lokale specialskoler gået sammen om at forankre tiltaget lokalt. 

Kim Bjerg Wemmelund, der er beredskabschef i Brand og Redning MidtVest, er glad for, at det er lykkedes at forankre projektet:

- Vi er stolte over, at kunne forankre det her hammergode projekt, men vi ville ikke kunne gøre det alene. Det er afgørende for projektet, at vi er flere aktører, der arbejder sammen og støtter op rent økonomisk. Når vi er flere aktører, der går sammen, så sikrer vi samtidig, at projektet bliver solidt forankret, og det er afgørende. Samtidig giver det en god synergi i kommunen, når der er flere, der er med i det og bakker op. Sammen står vi stærkere, siger han.

Også hos kommunens direktion er der tilfredshed med at brandkadetterne fortsætter:

- Projektet er et fremragende eksempel på, hvordan man i fællesskab på tværs af institutioner og organisationer kan udvikle unikke tilbud, der kan noget særligt i forhold til målgruppen. Jeg ved, at mange elever allerede har haft stor gavn af brandkadetforløbet, og det er meget glædeligt, at det nu er sikret at flere vil få samme mulighed fremover, siger Flemming Juel-Nielsen, direktør med overordnet ansvar for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fokus på udfordrede unge
Siden 2015 er der uddannet cirka 70 unge kadetter fordelt på tre forskellige typer af hold. Et af holdene består udelukkende af unge fra tre specialklassecentre i kommunen, et andet hold gennemføres som et valgfag, hvor der også deltager unge flygtninge fra de lokale modtagerklasser, mens det tredje hold udelukkende består af unge flygtninge fra de lokale modtagerklasser.

Tovholder på projektet, Bent Nielsen, der til daglig er skolelærer ved siden af hans arbejde på brandstationen, har altid haft meget fokus på unge med udfordringer:

- Jeg har altid anset det for væsentligt, at give disse elever forskellige udfordringer primært på det praktiske område. Det er mit håb, at deres selvtillid styrkes, når det viser sig, at de lykkes med brandkadetuddannelsen. Og det gør langt de fleste, siger han.

- Jeg er overbevist om, at flygtningenes dansksproglige færdigheder forøges, og at det er et skub i retning af bedre integration. Beredskabsfaglig indsigt er selvsagt også vigtig. Jeg ved af erfaring, at nogle senere får job hos beredskabet og Falck. De, der ikke får en løbebane hos beredskabet, kan selvfølgelig bruge noget af det, de har lært, i andre situationer.

Uddannelse af ansvarsbevidste unge giver værdi til lokalsamfundet
Brandkadetuddannelsen er ikke kun med til at klæde de unge brandkadetter på fagligt, socialt og personligt. Uddannelsen er også med til at forme de unge til ansvarsbevidste borgere, der har lyst til at deltage på frivillig basis i det danske redningsberedskabs opgavesikring ved brand og redning - og det er der et behov for.

I Ringkøbing-Skjern er fire af de uddannede brandkadetter allerede blevet frivillige i det lokale beredskab. Til sommer står endnu 10 brandkadetter klar til at blive en del af det frivillige beredskab.

Fakta
Brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern er støttet af VELUX FONDEN og TrygFonden i perioden 2015-2017

Ringkøbing-Skjern er det eneste sted i landet, som har afviklet hold udelukkende med unge fra specialskoler og unge flygtninge. Til sommer har 18 unge flygtninge været igennem brandkadetuddannelsen, mens cirka 25 unge fra specialskolerne har gennemført eller er i gang med brandkadetuddannelsen. Især holdet med unge flygtninge har fået både lokal og national bevågenhed.