8. april 2021

Glæde over prioritering til 2+1 vej i regeringsudspil

Foto: Merete Jensen

Det vækker glæde og tilfredshed i Ringkøbing-Skjern Kommune, at regeringen torsdag præsenterede en ’kapacitetsudvidelse’ af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning i sit infrastrukturudspil.

- Det er svært at sætte ord på, hvor meget udvidelsen betyder for kommunen. En udvidelse af Rute 15 til en 2+1-vej er alfa og omega for, at vi som område kan fortsætte med at udvikle os. Det gælder for vores borgere, for erhvervslivet og turismen, og det gælder for vores adgang til sundhedssystemet. Vi har igennem længere tid arbejdet målrettet på at sikre en udvidelse, og jeg kan kun sige, at vi er yderst tilfredse, siger borgmester Hans Østergaard.

Også fra viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg, Søren Elbæk, lyder det, at en udvidelse af Rute 15 på den 38 kilometer lange strækning mellem Ringkøbing og Herning er rigtig glædeligt nyt:

- Det har både vi som kommune og vores erhvervsliv efterlyst igennem meget lang tid. Vi er en landbrugs- og produktionskommune, og paradokset har været, at en langsomt-kørende traktor eller mølletransport indirekte har blokeret for udvikling i området, siger Søren Elbæk og tilføjer:

- En udvidelse af Rute 15 er en afgørende forudsætning for at tiltrække nye virksomheder – og for at fastholde de eksisterende virksomheder og den aktuelle vækst i vores område, og derfor glæder jeg mig over, at det fremover bliver hurtigere og nemmere at transportere varer ind og ud af kommunen. Og så skal vi ikke glemme de flere hundrede tusinde turister og besøgende til Naturkraft, der kommer via Rute 15. Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke kun et vækstcentrum, vi er også landets fjerde største turistdestination målt på antal overnatninger. Dét skaber alt sammen trafik på vejene.

Allerede i august 2018 viste prognoser, at trafikken på Rute 15 ville stige med 25 procent frem mod 2020.

Rute 15 har kun ét spor i hver retning, og mindst 13 pct. af trafikken består af tung lastvogns- og traktortrafik, hvilket påvirker både hastigheden og sikkerheden på vejen.

Efter at trafiktrykket ifølge Vejdirektoratet desuden er steget med 32 procent på 10 år har både politikere og erhvervsliv sukket efter en udvidelse af vejen.

Kommunen hyrede derfor i 2018 konsulentbureauet Primetime til at præsentere fakta om trafikken på Rute 15 for medlemmer af Folketingets Trafikudvalg, ligesom udvalget blev inviteret på besøg og bl.a. gennem møder med Vestas og Arla hørte, hvilke begrænsninger den utilstrækkelige infrastruktur har på deres produktions- og udviklingsmuligheder.

På finansloven for 2019 blev der under punktet for ”Indsatser for forbedret infrastruktur” afsat penge til at gennemføre en såkaldt VVM-undersøgelse af en udvidelse af Rute 15. Det er på baggrund af den undersøgelse, at regeringen nu inkluderer Rute 15 i sit infrastrukturudspil.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen vil regeringen nu invitere partierne bag det nuværende infrastrukturforlig til forhandlinger, der ventes afslutte inden sommerferien.

Fakta:

En 2+1 vej er en vejtype som har én eller to kørebaner i en given retning og som ofte bliver udlagt som motortrafikvej med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t. I forhold til en hovedvej med kun ét spor i hver retning, giver den mulighed for nemmere og mere sikker overhaling af langsomme køretøjer.