9. april 2021

Åbne webinarer for landsbyer og landdistrikter

Skyfish RKSK

Hvad rører der sig i kommunens landsbyer og landdistrikter? Og hvordan kan embedsmænd på Rådhuset bedst assistere i udviklingen af områderne? Det er de spørgsmål, der ligger bag den åbne invitation, Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktskoordinatorer har sendt til alle borger- og sogneforeninger.

Teksten i invitationen lyder i al sin korthed på, at kommunens landdistriktsteam indbyder til korte webinarer for landsbyer den anden mandag i hver måned.

Mens webinarerne således planlægges afholdt hver måned er de som udgangspunkt kun sat til at vare 30 minutter fra kl. 16.30-17.00.

I den tid kan foreninger og borgere med særlig interesse for udviklingen af landsbyer og landdistrikter logge på via link på Rinkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside samt på Landdistriktsrådets Facebookside: https://www.facebook.com/LanddistriktsraadetRKSK og blive informeret eller deltage i debatter.

- Baggrunden for møderne er et ønske om at komme tættere på nogle af alle de engagerede folk i landsbyerne og landdistrikterne, som har en masse ideer og som måske i nogle tilfælde mangler lidt assistance til at få strømlinet ideerne, passet dem ind i virkelighedens verden eller søgt fondspenge til at få dem gennemført, forklarer Bjarne Christensen, der er den ene af kommunens to landdistriktskoordinatorer.

- Vi ved, at det sprudler med ideer og virkelyst i landsbyerne og landdistrikterne, og med webinarerne vil vi bl.a. gerne signalere, at døren står åben til rådhuset, hvis man har brug for os, ligesom vi gerne vil være med til at skabe et forum for information, for netværk og for udveksling af erfaringer, forklarer Bjarne Christensen.

Sammen med Lotte Finnerup, den anden landdistriktskoordinator, har han planlagt, at det første webinar, der bliver afholdt på mandag den 12. april kl. 16.30-17.00:  

- Vi vil gerne bruge det første møde til en gensidig introduktion herunder give en intro til kommunens landdistriktspolitik og den reviderede handlingsplan for 2021-2023, forklarer Bjarne Christensen.

På et senere møde vil helhedsplaner for landsbyer komme på dagsordenen, og Bjarne Christensen tilføjer, at man er velkommen til at komme med ideer til andre temaer på webinarerne, ligesom han understreger, at alle er velkomne til møderne, hvor man bare kan møde op uden tilmelding.