18. april 2017

Gratis klippekort til levende læring udenfor klasseværelset

Gratis klippekort til levende læring udenfor klasseværelset

Hidtil har folkeskolerne her i kommunen haft gratis adgang til undervisning om naturen tilrettelagt af naturvejlederne. Fra næste skoleår ændres ordningen til et klippekort til læring om naturen såvel som den lokale kulturhistorie.

 

Ringkøbing-Skjern Museum tilbyder et væld af læringsforløb om kulturhistorien fx i Dejbjerg Jernalder, ved Houvig Fæstning og i Kaj Munks Præstegård. Indtil nu har skolerne skullet betale den fulde pris, som typisk ligger mellem 2000 og 4000 kroner, for sådan et læringsforløb. Det ændrer sig fra og med skoleåret 2017-2018, hvor klippene kan betale dele af eller hele prisen.

 

- Vi tror på, at tilbuddet bliver rigtigt godt modtaget, og vi er glade for at undervisning i kulturhistorien på den måde økonomisk sidestilles med natur-vejledningen, siger formidlingsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum, Per Lunde Lauridsen.

 

Alle fri- og folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune får tildelt et antal klip á 400 kroner, beregnet efter antallet af elever. Den skole, der får færrest må nøjes med tre klip, mens den, der får flest, modtager 40 klip, som altså frit kan bruges til at betale for såvel naturvejledning som museumsforløb.

 

Undervisning for alle sanser

- Mange børn lærer bedre ude i den virkelige verden end hjemme i klasseværelset, og hos os lærer de så at sige med alle sanser vidt åbne. I Dejbjerg jernalder kan de fx tilberede et let jernaldermåltid og skyde med bue og pil for at træne krigsevnerne, fortæller Per Lunde Lauridsen.

 

På netportalen www.levendelaering.dk ligger der beskrivelser af alle læringsforløbene, så lærerne kan finde informationer om fx trinmål og få overblik over, hvad en given aktivitet dækker i forhold til deres egne undervisningsplaner.

 

- Vi er helt med på, at nogle skoleklasser først og fremmest bruger vores undervisningsforløb til at ryste fx eleverne i nye 7. klasser sammen og få en god, fælles oplevelse. Men hvis man vil bruge vores tilbud i undervisningen – og det tror jeg på, at mange gerne vil, så er det absolut en mulighed, siger Per Lunde Lauridsen.

 

Lærerne kan begynde at booke kulturformidling fra tirsdag den 18. april – og klippene er tilgængelige fra det nye skoleårs begyndelse i august.

 

Fakta

 

Levende Læring tilbyder læringsforløb fra 2 timer til flerdages lejrskole. Der er pt. over 60 forskellige forløb i natur og kultur på museet eller i landskabet. Der udvikles fx tilbud til børn med særlige behov, til lokale arkiv og egnsmuseer samt projektforløb til grundskoler og efterskoler.

Museet har 10 medarbejdere, som andet er ansat til helt eller delvist at formidle foruden en lang række eksterne, sæson- og frivillige formidlere.

Museet består af 14 afdelinger med læringsfaciliteter fx Bork Vikingehavn, Bundsbæk Naturpark/Dejbjerg Jernalder, Lyngvig Fyr m.fl.  

Målsætningen for det pædagogiske virke er, at børn og unge møder og erfarer det karakteristiske ved det vestjyske natur- og kulturlandskab.

Foto: Ringkøbing-Skjern Museum