11. april 2018

Grønne fjernvarmeværker leverer varen

Grønne fjernvarmeværker leverer varen

Strategien har den ambitiøse målsætning, at kommunen skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2020. Det vil sige, at vi som geografisk område producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder bruger tilsammen.

Til sammenligning skal hele Danmark være uafhængigt af fossile brændsler i 2050.  

Allerede i 2015 kom over halvdelen – eller 56,2 procent – af den energi, der forbruges i Ringkøbing-Skjern Kommune fra vedvarende kilder. De resterende ca. 44 procent ventes at komme fra primært vindkraft og biogasanlæg, men også fjernvarmeværkerne bidrager med 4,8 procentpoint i det regnskab, fordi de i disse år omlægger fra fossile energikilder til vedvarende energi bl.a. i form af overskudsvarme, flis, biogas, el og solvarme.

- 10 af fjernvarmeværkerne i kommunen kørte oprindeligt primært på naturgas, som trods det måske lidt misvisende navn, ikke er en vedvarende energikilde. Fjernvarmeværkerne har nu omlagt, så tæt på 60 procent af deres varmeproduktion kommer fra vedvarende energikilder, forklarer Henning Donslund, sekretariatsleder for vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune og koordinator for Energirådet.

I 2013 var det tilsvarende tal cirka 40 procent. Dermed har fjernvarmeværkerne på få år foretaget en anseelig energiomstilling.

Stor ros

- Fjernvarmeværkerne har formået at omstille til en langt grønnere varmeforsyning – vel at mærke uden at hæve prisen for forbrugerne, siger Energirådets nye formand Jakob Agerbo. Han tilføjer, at med grønnere fjernvarme til samme pris eller endda billigere er der al mulig god grund til at rose fjernvarmeværkernes driftsansvarlige og bestyrelser for den solide fremdrift:

- De har vist vejen ved at levere på målsætningen i forhold til vores fælles Energi2020-Strategi. Det synes jeg, de fortjener stor anerkendelse for.

Når ikke alle fjernvarmeværker omlægger til 100 procent vedvarende energi, hænger det sammen med, at nogle værker af staten er tvunget til at bruge dyr afgiftsbelagt naturgas.  F.eks. har fjernvarmeværket i Ringkøbing installeret en varmepumpe, der godt nok kører på naturgas, men som er langt mere effektiv end alternative teknologier. Troldhede derimod har staten nu givet frit brændselsvalg op til 8000 MWh om året svarende til ca. 450 husstande, hvilket giver mulighed for omlægning fra naturgas til vedvarende energikilder.

Fjernvarmeværkerne dækkede allerede i 2013 ca. halvdelen af kommunens samlede varmebehov til rumopvarmning. Derfor har det stor betydning, at de er så effektive og så grønne som muligt.

Grøn energi – og effektiviseringer

Parallelt med omlægningen til en grønnere energiforsyning i Ringkøbing-Skjern Kommune går kommunens indsats også på at reducere forbruget.

- Det grønne energiregnskab er en nulsumløsning, så jo mindre energi, vi forbruger, jo mindre vedvarende energi behøver vi producere for én-til-én at kompensere for, at vi fx stadig bruger benzin og diesel i bilerne, forklarer Henning Donslund.

Et andet ben i kommunens Energi2020-Strategi er, at borgerne i kommunen skal energieffektivisere og fx få energioptimeret deres huse. Derfor er det også en del af Energi2020-målet, at alle de boliger, der ligger i områder med fjernvarme for så vidt muligt skal tilsluttes fjernvarmenettet frem for opvarmning med utidssvarende oliefyr.

 

FAKTA:

Cirka 60 procent af den energi, de 12 fjernvarmeværker i Ringkøbing-Skjern Kommune sender ud til forbrugerne er baseret på vedvarende brændselskilder. Dermed har fjernvarmeværkerne allerede nået delmålet i kommunens Energi2020-Strategi.

I Danmark er det langsigtede mål, at hele landets energiforsyning i 2050 skal være uafhængigt af fossile brændsler. I Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede et fremsynet Byråd allerede i 2008, at kommunen skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi ambitiøse 30 år tidligere - i 2020.

Når vi i mål med den ambition? Ja, det gør vi, men kun hvis vi kan levere på alle delmålene i Energi2020-Strategien. Det betyder ikke, at al den energi, der forbruges i Ringkøbing-Skjern Kommune kommer fra fornybare kilder, men at vi kompenserer ved at producere netto lige så meget vedvarende energi, som der forbruges energi i hele den geografiske kommune.

Arbejdet med at omstille Ringkøbing-Skjern Kommune til 100 procent vedvarende energi er forankret i Energirådet, der er rådgivende instans for Erhvervs- og Vækstudvalget samt for Byrådet. Udover formanden og næstformanden, der begge er udvalgt blandt Byrådets medlemmer, består rådets medlemmer af repræsentanter for erhvervslivet, organisationer, Regionen og Kommunen.

 

Link til Energi2020-Strategien

Vedvarende energi på fjernvarmeværkerne