8. april 2019

Hjælp til alle miljøhelte: Nye genbrugsmærker er landet i postkassen

Hjælp til alle miljøhelte: Nye genbrugsmærker er landet i postkassen

Nye klistermærker skal gøre affaldssortering derhjemme mere overskueligt og redde genanvendelige materialer fra at gå op i røg på forbrændingsanlæggene.

I øjeblikket omdeles klistermærker og en folder til alle husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er en del af kampagnen ”Naturens Riges Miljøhelte,” som slår på tromme for, at vi alle sorterer lidt mere.

- Vi skal til at kigge på ”affald” med nye øjne og se det som en ressource. Mange synes jo nok ikke selv, at de smider særligt meget ud, men hvis vi alle sorterede blot en enkelt dåse mere fra om ugen, ville vi i Ringkøbing-Skjern Kommune have sparet nok aluminium op på et år til at lave 2600 cykelstel. Det er da tankevækkende, siger John G Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, og tilføjer, at han håber, at kampagnen vil inspirere til, at flere går i gang med at sortere eller udbygger det, de allerede gør.

Klistermærkerne er en del af en landsdækkende, frivillig ordning, hvor piktogrammerne for de forskellige typer materialer er ens på tværs af kommunerne.

Tanken er, at man møder det samme ikon uanset om man er i sommerhus, hjemme eller på festival. I Ringkøbing-Skjern Kommune husstandsomdeles klistermærker med ikonerne sammen med en folder prydet af to lokale børn, som er sprunget ud som Naturens Riges Miljøhelte til lejligheden.

- Vi håber, at også mange børnefamilier kan se fidusen i at bruge klistermærkerne, derfor har vi lavet en ordning, hvor børnene får deres eget miljøheltemærke, når de afleverer sorteret affald på genbrugspladserne i kampagneperioden, siger John G. Christensen.

Der er 11 genbrugspladser og 106 miljøstationer i kommunen, hvor borgerne kan aflevere sorteret affald. Fra 2020 introduceres også opdelte affaldsbeholdere ved de enkelte husstande, så madaffald kan sorteres fra og blive afhentet på hjemadressen.

Hjemmeside proppet med hjælp

Det kan måske virke uoverskueligt at få overblik over hvordan man skal håndtere alt fra mælkekartoner og pålægspakker til vaskemiddeldunke og pizzabakker. Derfor er der også masser af hjælp at hente på rksk.dk/affaldssortering.

- Det behøver ikke være særligt avanceret. Man kan starte med at sortere glas og dåser fra og så udbygge med eksempelvis hård plast eller papir, når man synes, det fungerer for en, siger Asger Kaagh Nordbo, miljøtekniker i Affald og Genbrug.

rksk.dk/affaldssortering kan man finde udførlige sorteringsguides og masser af viden om hård plast, blød plast, pap, metal og de andre affaldskategorier.

- Der er faktisk ikke ret meget af det, vi tænker på som affald, der ikke kan genanvendes. Det er kun det, der af hygiejniske årsager ikke kan genbruges, man egentlig er nødt til at smide ud som fx bleer og pizzabakker. Men pålægsbakker og dåser kan sagtens lige skylles under den kolde hane og så er de klar til at blive sendt til genbrug, siger Asger Kaagh Nordbo, miljøteknolog i Affald og Genbrug.

Fakta
Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen har udviklet det fælles piktogramsystem til affaldssortering. I øjeblikket er piktogrammerne indfaset eller ved at blive det i 62 kommuner.

Nationale regler samt EU-lovgivning kræver, at genanvendelsesprocenten skal ligge på 50 procent i år 2022. I øjeblikket er genanvendelsesprocenten i Ringkøbing-Skjern 29-31 procent.