5. april 2019

Landdistriktsrådet tager igen på turne

Landdistriktsrådet tager igen på turne

Landdistriktsrådet har netop taget hul på en række netværksmøder med lokale borger- og sogneforeninger. Formålet er at styrke samarbejdet og videndele på tværs.

Hvad rører sig i landsbyerne lige nu? Hvad er en tilflytterbolig og hvilke konkrete indsatser skal være med i handlingsplanen for den kommende landdistriktspolitik?

Det er bare et par af punkterne på dagsordenen, når Landdistriktsrådet i løbet af april traditionen tro besøger repræsentanter fra de lokale borger- og sogneforeninger. Første møde for Stauning, Dejbjerg, Lem, Velling, Højmark, Finderup, Hanning, Bølling og Rækker Mølle blev afholdt den 1. april i Bølling Forsamlingshus.

- Landdistriktsrådet er borger- sogneforeningernes talerør ind i kommunen og en dialogpartner for lokalsamfundene. Derfor prioriterer højt at gennemføre årlige områdemøder, hvor vi både hører, hvad der fylder lokalt, og fortæller om, hvordan vi kan understøtte lokale tiltag, siger formanden for Landdistriktsrådet, Torben Hjøllund Mortensen.

Landdistriktsrådet er organiseret sådan, at der sidder to kontaktpersoner – en frivillig og en byrådspolitiker – for fem geografiske områder, som dækker hele kommunen. Derudover er der en landdistriktskoordinator, som blandt andet har til opgave at understøtte udviklingen i landsbysamfundene.

- Lokale ildsjæle – både i regi af Landdistriktsrådet og som medlemmer af borger- og sogneforeninger – arbejder hårdt med mange forskellige opgaver, der gavner deres landsby og område, og dermed i sidste ende Ringkøbing-Skjern Kommune. De er vores vigtige samarbejdspartnere, som vi ikke kan undvære, og som vi i videst muligt omfang gerne vil understøtte, siger Lotte Finnerup, landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På mødet bliver deltagerne også opfordret til at bidrage med gode historier fra deres område, og der vil være informationer om kommeende tilbud til foreningslivet og frem for alt god tid til at videndele og netværke.

 

Fakta

Tid og sted for de kommende møder:

  • For område 4: Bork, Sdr. Vium, Lyne, Hemmet, Lønborg/Vostrup: Lyne Hallen, mandag d. 8. april kl. 19.00 – 21.00
  • For område 2: Fjelstervang, Rimmerhus, Vorgod-Barde, Troldhede, Nørre Vium, Herborg, Spjald, Ølstrup og Grønbjerg: møde i Forsamlingshuset i Vorgod-Barde onsdag d. 10. april kl. 19.00 - 21.00
  • For område 5: Hoven, Ådum, Borris og Faster: Ådum Forsamlingshus – torsdag den 11. april kl. 19.00 - 21.00
  • For område 1: No, Hover, Hee, Torsted, Tim, Stadil, Vedersø og Kloster: Holmsland Kultur- og Fritidscenter, onsdag den 24. april kl. 18.00 – 21.30