2. april 2020

Kommunen inddrager feriecenter i Stadil til aflastningspladser

Foto Daniel Vestergaard, Ejendomscenteret.

Midlertidigt aflastningscenter på Stadil Fjord Resort forøger kapaciteten i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis hospitalerne begynder at udskrive patienter tidligere end normalt, så de kan få plads til covid-19-patienter.

Indtil 2016 var det et plejehjem. Så blev bygningerne solgt og omdannet til et feriecenter. Nu er Stadil Fjord Resort tømt, og håndværkere er i gang med at efterse el-, vand- og varmeinstallationer, ligesom der installeres et lovpligtigt brandalarmeringsanlæg.

Alt sammen for, at feriecenteret umiddelbart efter påske kan stå klart til at kunne tage imod et stort antal udskrevne patienter fra hospitalerne - hvis situationen skulle opstå.

- Det er en del af vores beredskab. Kommunerne forventes at stå klar til at aflaste hospitalerne, hvis – eller når – de kommer i en situation, hvor der er så stort pres på deres sengepladser, at de er nødt til at udskrive patienter til aflastning i kommunerne tidligere end sædvanligt, siger direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune, Flemming Juel-Nielsen.

Han understreger, at det ikke som udgangspunkt forventes at blive covid-19 patienter, der kommer til ekstra-enheden i Stadil, men derimod nogle af de øvrige patienter, der forventes at blive udskrevet tidligere end normalt fra hospitalerne for at skabe plads til akutte covid-19-indlæggelser.

- Det, at covid-19-patienter sætter hospitalerne under pres betyder, at vi vil komme til at stå med nogle patienter, der er mere plejekrævende end de aflastningspatienter, vi normalt modtager fra hospitalerne. Men det er vi trænet til, og det er vi klar til, siger Anja Thoft Bach, fagchef for Sundhed & Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i forvejen 37 aflastningspladser på de eksisterende plejehjem og ældrecentre. Når aflastningscenteret i Stadil står klar, vil det tilføje 14 ekstra pladser.

Om der bliver brug for de ekstra pladser, ved ingen endnu:

- Der er ikke pres på vores aflastningspladser endnu, og vi håber selvfølgelig, at der slet ikke bliver det. Men vi er nødt til at forberede os på den værst tænkelige situation, siger Flemming Juel-Nielsen og tilføjer:

- Får vi brug for det, eller får vi ikke brug for det? Det ved vi ikke. Men vi arbejder effektivt på at gøre bygningen klar, så vi sikrer, at vi ikke står og mangler kapacitet, hvis vi bliver pressede. Så er det muligt, at det viser sig, at det ikke blev nødvendigt. Men det vil jo bare være en lykkelig situation.

Kommunen har foreløbigt lejet det knap 1.000 kvadratmeter store feriecenter i Stadil i tre måneder frem til udgangen af juni.

Det sker efter, at en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Ejendomscenteret og Sundhed & Omsorg har været rundt og besigtige kommunens egne bygninger i bestræbelserne på at finde en egnet bygning til udvidelsen af den fysiske kapacitet for aflastning.

- Vi har kigget på mange forskellige kommunale bygninger – og på hoteller og vandrehjem. Problemet mange steder er væg-til-væg tæpper på gulvene. Det går bare ikke godt i spænd med de hygiejnekrav, der er til behandlingen af patienter på aflastning. På feriecenteret er der vaskbare linoleumsgulve og brede dørhuller, så vi kan få hospitalssengene ind på værelserne, siger Ole Juul Thomassen, afdelingsleder i Ejendomscenteret.

Ud over Aflastningscenter Stadil udvider Ringkøbing-Skjern Kommune behandlingskapaciteten på Fjordparken Ældrecenter i Ringkøbing forstået på den måde, at de 12 nuværende aflastningspladser bliver opkvalificeret, så de udelukkende fungerer som akutpladser til behandlingskrævende borgere.

- Det kan være borgere, der enten under normale omstændigheder ville være blevet akutindlagt på sygehus, eller borgere der bliver udskrevet fra hospitalet med en påbegyndt behandling og med større kompleksitet i behandlingsbehovet end aflastningspatienter normalt kommer tilbage til kommunen med, forklarer fagchef Anja Thoft Bach.