2. april 2020

Udviklingsplaner for Hvide Sande og Søndervig ligger klar

Skyfish RKSK

Forud har ligget en grundig proces med at se på særkender og stedbundne kvaliteter i Hvide Sande og Søndervig – og med at afholde borgermøder, hvor interesserede er blevet inddraget i planerne for udviklingen af de to kystbyer.

I denne uge offentliggjorde Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med arkitektstuen Møller & Grønborg så de forslag til udviklingsplaner for hhv. Hvide Sande og Søndervig, der er kommet ud af arbejdet.

Planerne, der ligger på kommunens hjemmeside på https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/udviklingsplaner-for-soendervig-og-hvide-sande udstikker en retning for, hvad der kan arbejdes med og bygger videre på tanken om det autentiske som den bærende faktor i de to byer:

Centralt i planerne er, at udnytte Hvide Sande og Søndervigs karakteristika på kanten mellem hav og fjord og midt i naturen til at imødekomme et stigende antal turister, udvikle og understøtte turistdestinationerne og være med til at intensivere oplevelsen af det, der gør byerne særlige.

Udviklingsplanen for Hvide Sande har derfor særligt fokus på industrihavnen og slusen, ligesom auktionshallen og Isværket er blandt de signatur-steder, som foreslås videreudviklet. For Søndervig understreger udviklingsplanen den moderne badeby, og peger på forskønnelse og byudvikling mere flere overnatningsmuligheder, butikker og andre oplevelser fra lyskrydsreguleringen i Søndervig og nordpå mellem Houvig Klitvej og Lodbergsvej. Dette område skal fremover tydeligere fremstå som centrum og sikre sammenhæng mellem det originale Søndervig og det kommende Lalandia-feriecenter med badeland, hotel og sommerhuse på østsiden af Klitvej.

- Jeg tror fremtidens turister vil have høje forventninger til bæredygtighed, kvalitet og æstetik. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt landets bedste, når det gælder bæredygtighed og den grønne omstilling. Udviklingsplanerne for Hvide Sande og Søndervig er et forsøg på at løfte de to betydelige turistdestinationer på vestkysten med flere og bedre oplevelser i byrummet, siger Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg er han også formand for styregruppen for udviklingen af Søndervig og Hvide Sande og har fulgt udviklingsplanernes tilblivelse tæt.

- Det har været et overordnet mål at forsøge at binde naturelementerne fra fjord og hav sammen. Det er ikke et forhold, vi selv har været så opmærksomme på. Men hvis vi kan binde fjord og hav bedre sammen, tror jeg, vi vil kunne tilbyde vores borgere og turister en langt bedre og mere sammenhængende oplevelse af vores område. Det er samtidig en spændende fortælling om Vestjylland og vestjyder.

Tiltrække investorer

Endelig peger Søren Elbæk på det faktum, at udviklingsplanerne kan pege på muligheder for andre end naturelskere:

- Udviklingsplanerne er en inspiration til investorer. De peger på nogle områder i Hvide Sande og Søndervig, hvor det kunne være interessant at investere i butikker eller boliger. Jeg er sikker på, at vi her tilbyder investeringsmuligheder, som vil tiltrække sig stor opmærksomhed, siger han og understreger, at udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande skal ruste kyst- og turismebyerne til fremtidens behov – til gavn for både fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører:

- Jeg glæder mig til at høre borgernes mening om udviklingsplanerne. For mig har det været helt afgørende, at udviklingsplanerne skal være et løft til de to byer, men jeg har også været meget bevidst om, at planerne skal tilgodese kommunens egne borgere, som bor og kommer i de to områder.

Vestkysten viser vejen

Udviklingsplanen for hhv. Søndervig og Hvide Sande skal behandles på møder i Erhvervs- og Vækstudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i løbet af april og maj, hvorefter de endelige udviklingsplaner for de to byer forventes vedtaget på byrådsmødet den 19. maj.

- Det er nogle spændende udviklingsplaner med nogle spændende perspektiver for udviklingen af Hvide Sande og Søndervig, siger John G. Christensen.

Han er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, der skal være med til at få de dele af planerne, der er realisérbare til at blive til virkelighed.

- I en verden uden f.eks. økonomiske begrænsninger er udviklingsplanerne jo et tag-selv-bord af gode ideer. I den virkelige verden er det måske ikke alt, der kan realiseres, men planerne udstikker nogle rigtig gode udviklingsrammer, som jeg da bestemt forventer, at byrådet vil arbejde indenfor.

De to udviklingsplaner er udarbejdet som et led i Realdania-indsatsen ”Vestkysten viser Vejen”, der netop har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle lokale og besøgende ved den danske Vestkyst.

Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over udviklingsplanerne også skal støtte realiseringen af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept langs hele Vestkysten. Byrådet skal samtidig med behandling af planerne også beslutte, om kommunens skal søge Realdania om medfinansering til det, der kaldes ”åbningstræk”. Med ”åbningstræk” mener Realdania konkrete projekter i byerne, som kan være med til at sætte skub i planens realisering og en positiv udvikling i byen. Læs mere om indsatsen her:

Læs mere om udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande her:

 

FAKTA

Udviklingsplanerne for hhv. Hvide Sande og Søndervig fokuserer på de dele af byerne, der har særlig turistmæssig betydning eller et særligt udviklingspotentiale. I Søndervig er Lalandia-området undtaget, da der ligger en ny lokalplan for området. Samtidig er Nyhavnområdet udeladt, da der på nuværende tidspunkt foreligger forskellige overvejelser for anvendelse af området, som ikke er samstemt med udviklingsplanen.

Forslagene i udviklingsplanerne udstikker en retning, men er ikke udtryk for, at alt i planerne vil kunne lade sig gøre og er ikke juridisk bindende.