5. april 2019

Filmsatsning skal styrke historiefortællingen – også for turisterne

Møde i Provstgårds Jegthus 2. april. Alle personer på fotoet har givet tilladelse til at det bruges.

Når Hellig Kors Kloster til efteråret danner kulissen til ny visuel storfilm, satser Ringkøbing-Skjern Kommune samtidig på den bredere – og dybere - fortælling om området. 

Uden for Provstgårds Jagthus havde solen skruet op for den helt store projektørlampe, og det vindblæste landskab og uendelige himmelhvælv dannede den unikke kulisse, der netop har fået produktionsselskabet Meta Film til at vælge Ringkøbing-Skjern Kommune som location for den kommende storfilm ”Kærlighedens regler”.

Optagelserne til filmen starter på og omkring Hellig Kors Kloster til efteråret, og filmen får tidligst premiere i efteråret 2020. Men bag scenen arbejdes der allerede intenst med forberedelserne, og kombinationen af menneskets søgen og naturens storhed er et gennemgående tema i filmen, afslørede filmens producer Jakob Høgel på workshoppen.

Indenfor bag de sprossede ruder mødtes han tirsdag med et hold kreative folk. Samlet omkring langbordet i brødrene Provstgård/Jensens dagligstue søgte de efter svar på, hvordan man bedst griber det momentum, der opstår og det fokus, der kommer på et område, når en visuel storfilm glider over lærreder på de store filmfestivaler og i alverdens biografer.

- 40 millioner turister rejser efter filmdestinationer, og der er eksempler på filminvesteringer, der lokalt har betalt sig tilbage med 10 kroner for hver krone, der var investeret, fortalte professor Anne Marit Waade fra Aarhus Universitet i et indledende oplæg.

Hun har forsket i samarbejder mellem turisme og TV-produktion igennem en årerække, og bl.a. skrevet om, hvordan den svenske krimiforfatter Henning Mankel gennem sin Wallander-figur har fået folk fra ind- og udland til at valfarte til området omkring den sydsvenske by Ystad for at kigge på rekvisitter og locations fra de tre versioner af Wallander-serier, som er optaget der.

Og der er mange andre eksempler til efterfølgelse, herunder Dictes Aarhus, hvor der nu arrangeres guidede ture til de steder, som Iben Hjejle i titelrollen og resten af filmholdet forevigede i TV2-serien.

New Zealand og Nord Irland er eksempler på lande, der har set en boomende filmturisme-industri i kølvandet på ”Hobitten” og ”Ringenes Herre” samt HBO-serien ”Game of Thrones”.

Naturens storhed

Det var med dét udgangspunkt, at filminstruktører og -producere fra Meta Film, museumsfolk fra Ringkøbing-Skjern Museum, turismeaktører fra Ringkøbing Fjord Turisme samt kultur- og projektudviklingsfolk fra Ringkøbing-Skjern Kommune tirsdag var samlet til en brainstorm om, hvordan man kan koble film og virkelighed og tænke erhvervsliv, historiefortælling, kultur- og turismefremstød med ind i filmsatsningen.

Gennemgående i de ideer, der blev drøftet, var mulighederne for at samtænke naturens storhed med tidens længsel efter at finde en dybere mening med tilværelsen.

- Den længsel og søgen efter noget, der er større end en selv er netop et tema i ”Kærlighedens regler”, hvor naturen bruges til at fortælle en historie om menneskelige følelser og konflikter, sagde producer Jakob Høgel.

Naturens storhed – og stoltheden over at bo midt i det storslåede landskab - harmonerer da også med Ringkøbing-Skjern Kommunes vision for Naturens Rige, med ønsket om at skabe vækst og udvikling, plads til det gode liv – og nærhed uden at være påtrængende. Og med indsatsen for at tiltrække flere turister – også i skuldersæsonerne.

Satsning på film

- Film kan noget helt specielt, og vi satser på flere fronter på at gøre film til en del af vores dna. Vi er nået et godt stykke, og i og med, at vi både kan tiltrække de store produktioner til området og har en stor andel af turister, har vi også unikke muligheder for at udvikle filmturisme og andre afledte long tails af produktionerne, siger filmkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Rebecca Molders og tilføjer:

- Vi vil meget gerne engagere lokale i statist-roller og som assistenter i produktionerne. Så borgerne også kan komme tæt på og blive en del af filmens verdenen.

Rebecca Molders peger på, at kommunens filmsatsning også inddrager de lokale børn og unge. Filmen som fortælleform går nemlig igen i kommunens filmfestival Filmfest i Vest, hvor skoleelever lige nu lærer at bruge filmproduktion som kunstværk, håndværk og udtryksform.

Øjnene op for kvaliteterne

Også turismedestinationen Ringkøbing Fjord Turisme kan se fordele ved at få Ringkøbing-Skjern Kommune portrætteret i en film:

- Vi har en klar forventning om, at mange potentielle besøgende bevidst eller ubevidst vil få øjnene op for de kvaliteter, vi har at tilbyde, når de sætter sig ned i biografstolen og ser en visuelt meget stærk film, siger Søren Lydig Kristensen, turistdirektør i Ringkøbing Fjord Turisme. Han peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune netop byder på den ro og uspolerede naturoplevelse som mange mennesker giver udtryk for at savne i hverdagen.

Og ligesom turismedestinationen i sin nye strategi satser på turister, der kommer i jagten på indlevelse og dybde, højt til himmelen og ro i sindet, spiller naturen også en stor rolle i Ringkøbing-Skjern Museums kulturhistoriske fortælling.

En fortælling, der ofte tager afsæt i de barske vilkår naturen bød hedeopdyrkerne, fiskerne og jægerne som brødrene i Provstgårds Jagthus - eller som præsten og jægeren Kaj Munk, for hvem naturen spillede en hovedrolle i livet. Netop Kaj Munk fremhæver museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen som et eksempel på, at filmen "Kærlighedens regler" kan være afsæt for at koble Ringkøbing-Skjern Museums fortællinger med de store og eksistentielle spørgsmål som filmen vil gøre aktuelle for de kommende biografgæster: 

- Vi har alle behov for at sætte svære spørgsmål om moralske valg, naturens betydning for os som mennesker eller vores forhold til det religiøse på dagsordenen. Men de fleste har svært ved at finde et tidspunkt, hvor det er oplagt at tale om de her ting. Her kan en udstilling på f.eks. Kaj Munks Præstegård være en god ramme for at have den snak med sine venner eller med de store børn. Jeg kan sagtens se et potentiale i at bruge en spillefilm som "Kærlighedens regler" som afsæt til at fortælle videre hos os som museum. Vi kan også arbejde med at koble de store spørgsmål til vores ture i landskabet, siger Mette Bjerrum Jensen.

FAKTA:

Optagelserne til ”Kærlighedens regler” starter i efteråret. Filmen ventes tidligst at få premiere i efteråret 2020.

”Kærlighedens regler” er det første store filmprojekt i en række filmsatsninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, bl.a. skriver Adam Price pt på en selvstændig serie, der skal optages i kommunen – og som afslutter serie-trilogien, der også inkluderer ”Borgen” og ”Herrens veje”.