14. april 2023

Parat-til-start møde om helhedsplanen for Skjern og Tarm

Foto: Jørn Deleuran

Borgere, virksomheder og lokale foreninger i Skjern og Tarm inviteres til opstartsmøde den 25. april om den nye helhedsplan ”Skjern, Tarm og det fælles visionære”. Mødet skal kickstarte arbejdet med at realisere de mange visioner i den 172 sider lange helhedsplan. Foto: Jørn Deleuran.

Skjern Å midt imellem Skjern og Tarm er blevet krydset mange gange i månederne, der er gået, siden arbejdet med de to byers fælles helhedsplan formelt blev sat i gang i efteråret 2021.

For mens byerne har hver deres identitet og karakteristika, har Skjern og Tarm også flere ligheder. Og mens åen adskiller de to byer, er den også med til at forene dem i en fælles kultur, historie og natur.

Derfor gik Skjern og Tarm sammen om en fælles helhedsplan, der skal udstikke retningen for den fælles udvikling i området – og derfor er Skjern Å helt central i ”Helhedsplan for Skjern, Tarm og det fælles visionære”, der nu ligger færdig.

Helhedsplanen kan læses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på rksk.dk/HelhedsplanSkjern-Tarm

I samarbejde med Skjern Udviklingsforum og Tarm Udviklingsforum inviterer Ringkøbing-Skjern Kommune nu til Parat-til-start møde på helhedsplanen, der også har overskriften ”Genklang ved Skjern Å Delta”.

Mødet afholdes tirsdag den 25. april kl. 17.00-21.00 på Innovest i Skjern, og alle er meget velkomne. Formålet med mødet er at kickstarte en række arbejdsgrupper og forstærke allerede eksisterende grupper, så helhedsplanens visioner kan blive realiseret.

En af dem, der allerede har meldt sin deltagelse til parat-til-start mødet, er borgmester Hans Østergaard. Han håber, at rigtig mange lokale også møder op – hvad enten de har været involveret i det foreløbige arbejde med helhedsplanen eller ej:

- Der sker meget i Skjern-Tarm området i disse år, og jeg er glad for at se, at helhedsplanen understøtter og udbygger det engagement og den iderigdom. Mens helhedsplanen er borgernes vision for deres lokalområde, er der stadig plads til nye ideer og projekter indenfor helhedsplanens rammer, og det bliver spændende at følge det videre arbejde, siger borgmesteren.

En helhed på tværs af åen

Helhedsplanen bygger videre på det arbejde og de ideer, der bl.a. i Gentænk Skjern og Nytænk Tarm har været lagt i udviklingen af Skjern og Tarm – og området imellem.

Som nyligt afgået formand for Udviklingsforum Skjern har Lars Foged været med hele vejen. Han peger på helhedsplanen som et resultat af et godt samarbejde og en løbende proces:

- Ingen turde tro på en fælles helhedsplan, da vi startede, og vi gik bævende ind i arbejdet, men kom styrkede ud. Helhedsplanen rummer folks idéer på kryds og tværs af åen, og det er lykkedes at få samlet alle vores spredte fægtninger til en helhed. Jeg tror, det lykkedes, fordi vi har arbejdet ud fra den grundholdning, at vi kom meget længere sammen, hvis vi ikke hver for sig sad og hev grønærter til os, men i stedet fokuserede på at dele ud og dele med hinanden, siger han og tilføjer:

- Skjern Å og vores fælles historie og fælles udfordringer i kommunens ”indland” giver os en fælles skæbne, men også en stor styrke.

Plads til engagement

Lars Foged peger på, at helhedsplanen kun er en skitse til det videre arbejde og understreger, at der stadig er masser af plads til, at nye engagerede borgere involverer sig i arbejdet.

- Vi håber, at rigtig mange mennesker på begge sider af åen har lyst til at komme og være med til mødet den 25. april – og til det videre udviklingsarbejde, siger også Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby.

Han peger på, at helhedsplanen har samlet og struktureret et væld af gode ideer til udvikling i de to byer og i ålandet imellem dem:

- Nu er det de lokale kræfter i byerne, der skal overtage og få ideerne ført fra plan til virkelighed, siger han og tilføjer, at han har store forventninger til det fremtidige arbejde:

- I arbejdet med helhedsplanen tror jeg, at vi – på begge sider af åen – for alvor har opdaget, at der er mere, der forener os som byer, end der skiller os, og at vi sammen kan så meget mere. Dét er et rigtig godt udgangspunkt for de kommende års indsatser i de to byer og i området imellem dem.

 

FAKTA:

Parat-til-start møde om ”Genklang ved Skjern Å, helhedsplan Skjern, Tarm og det fælles visionære” afholdes tirsdag den 25. april kl. 17.00-21.00 på Innovest i Skjern.

Alle er velkomne. Af hensyn til forplejning, er det nødvendigt at man tilmelder sig senest den 20. april på e-mailadressen helhedsplan@rksk.dk