12. august 2021

Bliv klogere på din vilde have

Bliv klogere på din vilde have

Hvorfor er nogle af de offentlige arealer i kommunen blevet så langhårede? Hvorfor ’roder’ det i skovene? Og hvordan kan man som haveejer selv bidrage til at skabe en større mangfoldighed i naturen - og dermed bedre levevilkår for insekter, fugle og smådyr?

Dét er nogle af de spørgsmål, der stilles – og gives svar på, når Haveselskabets kreds i Ringkøbing og Omegn i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune den 24. august inviterer til temamøde i Rådhushallen i Ringkøbing.

Arrangementet afholdes kl. 19-21, og der er plads til 75 personer. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet, og man kan allerede nu tilmelde sig på https://www.frivilligvest.dk/kalender

Den vildeste kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune, og arbejder gennem Vores Vilde Vestjylland-sekretariatet på at skabe vildere natur, en større biodiversitet og bedre forhold for insekter, fugle og smådyr.

- Konkurrencen handler om at gøre en forskel for naturen. Forskere taler om en regulær biodiversitetskrise, hvor arter forsvinder ualmindeligt hurtigt, og med konkurrencen bliver der sat fokus på, at alt for mange arter er i tilbagegang med fare for at uddø, fortæller Julie Marie Søby, naturmedarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune med deltagelsen i konkurrencen har forpligtet sig på at arbejde for at sikre biodiversiteten og skabe bedre levevilkår for planter og dyr -  både ude hos borgerne, i erhvervslivet og på kommunens egne grønne arealer, herunder også f.eks. vejgrøfter og rabatter.

- Med Vores Vilde Vestjylland ønsker vi at give naturen en tiltrængt, hjælpende hånd – i dialog og samarbejde med borgerne, forklarer Julie Marie Søby.

Vildt gode råd på programmet

På mødet får deltagerne derfor en introduktion til kommunens indsats for naturen – en indsats, der både inkluderer en ændret tilgang til pleje og vedligeholdelse af de grønne kommunale arealer og oplysning, dialog og information til og med borgere i hele kommunen.

Undervejs på mødet kan deltagerne desuden komme med vilde og vildt gode ideer til de kommunale områder, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til kommunen.

I Rådhushallen vil der herudover blive sat spot på, hvorfor det egentlig er så vigtigt at have en insektvenlig have, ligesom man vil få gode tips til, hvordan man gennem plantevalg og justeringer i havearbejdet kan komme naturen i møde og få flere sommerfugle og bier i sin have.  

Og endelig vil havearkitekt Sanne Paludan fra Haveselskabets lokale kreds i et oplæg med overskriften ”Læs/hør/se mere om biodiversitet” komme med gode forslag til, hvor man kan finde inspiration til biodiversitetsinitiativer.

Invitér dyrelivet indenfor – ude i haven

Programmet afspejler, at flere og flere haveejere de seneste år er blevet opmærksomme på, hvor stor forskel de selv kan gøre ved at styrke biodiversiteten hjemme bag hækken – og i hækken.

- Vi får rigtig mange henvendelser i vores haverådgivning fra haveejere, som gerne vil invitere dyrelivet indenfor og give det gode vilkår i haven, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet. Hun fortsætter:

- Haveselskabets rådgivning får spørgsmål om alt fra insektvenlige planter og kvashegn til pindsvin til nye kompostmuligheder og giftfri bekæmpelse af sygdomme og skadedyr. Mange haveejere har tydeligvis taget mangfoldigheden og den bæredygtige dagsorden til sig.

 

FAKTA:

Temamøde med Haveselskabets lokale kreds for Ringkøbing og Omegn afholdes i Rådhushallen i Ringkøbing den 24. august kl. 19-21. Billetter er gratis, men skal bookes på frivilligvest.dk. Der er 75 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune løber frem til efteråret 2022. I løbet af perioden vil udvalgte projekter og initiativer i de deltagende 92 kommuner blive filmet af DR til anden sæson af serien ”Giv os naturen tilbage”.

Arbejdsgruppen bag Ringkøbing-Skjern Kommunes Vores Vilde Vestjylland planlægger borgermøder, der skal skabe netværk, dialog og idéudveksling – og give bl.a. haveejere, landbruget, foreninger, skoler og daginstitutioner, ældrecentre, virksomheder og andre en mulighed for at mødes og både inspirere, involvere og forpligte hinanden på at tænke mindre i ukrudtsbekæmpelse og uendelige, nyslåede græsplæner og mere i mangfoldighed og biodiversitet.

På www.voresvildevestjylland.dk kan man læse meget mere om vilde initiativer i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom man kan downloade en havefolder med gode råd og et ”Her giver jeg plads til naturen”-skilt.

Følg arbejdet og bidrag med kommentarer, ideer og forslag på facebooksiden Naturens Rige – Vores Vilde Vestjylland.