11. august 2017

Et skridt nærmere fremtiden for skolerne i Skjern

Et skridt nærmere fremtiden for skolerne i Skjern

Forslagene fra de mere end 100 borgere, der sidst i marts var mødt op på et borgermøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter for at drøfte fremtiden for skolerne i Skjern, sendes nu videre til en styregruppe, der skal arbejde med at gøre dem til mere håndfaste modeller.

Baggrunden for mødet var blandt andet, at man på skolerne oplever problemer med pladsen og med utidssvarende rammer. Børne- og Familieudvalget ønskede derfor at inddrage borgerne i en dialog om en langsigtet løsning.

Borgerne drøftede blandet andet skolestrukturen, antallet af skoler og den fysiske indretning af skolerne, og de havde mange forskellige bud på, hvordan udfordringerne kan løses. Børne- og Familieudvalget drøftede de mange løsningsforslag på sit møde kort før sommerferien.

Styregruppe skal beskrive modeller mere grundigt

- I udvalget mener vi ikke, at det er muligt alene på baggrund af borgermødet at pege på nogle bestemte løsninger eller udelukke andre. Derfor vil vi bede en styregruppe give en grundigere beskrivelse af nogle af de foreslåede modeller, siger formand for Børne og Familieudvalget, Lennart Qvist.

Når styregruppen har skabt et lidt større overblik over fordele og ulemper, økonomi mv., vil Børne- og Familieudvalget invitere borgerne til dialog igen – denne gang om et katalog af nærmere beskrevne løsninger eller modeller.

- Vi håber, at borgerne vil bidrage til processen en gang til, og at de vil opleve, at vi har kvalificeret deres input fra det første borgermøde, så de og vi får nogle mere konkrete modeller at tage stilling til næste gang, siger Lennart Qvist.

Link til sammendrag af drøftelserne i grupperne: https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Skole-uddannelse/Skolerne_Skjern_borgermode/Sammendrag_fra_borgermode.pdf

 

Foto Fra borgermødet i Skjern i marts 2017

Fakta

Styregruppen består af:

  • Formændene for skolebestyrelserne for Amagerskolen, Kirkeskolen og Skjernåskolen
  • Skolelederne fra de tre samme skoler
  • Formand og næstformand for Børne- og Familieudvalget
  • En fagchef og en udviklingskonsulent fra administrationen