9. august 2022

Hvor skal elbilerne oplades?

Hvor skal elbilerne oplades?

Indtil 15. august kan borgere og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune udpege oplagte placeringer til nye, offentligt tilgængelige el-ladestandere. 

I forsommeren åbnede Ringkøbing-Skjern Kommune et interaktivt kort og bad borgere og virksomheder om hjælp til at udpege de steder i kommunen, hvor der er størst behov for at opsætte offentligt tilgængeligt ladestandere til el-biler.

Nu er slutspurten sat ind for at sikre, at lader-infrastrukturen i kommunen kan holde trit med et el-bilssalg, der efterhånden er ved at komme op i fart.

Over 100 individuelle borgere og foreninger har allerede været inde for at sætte kryds på kommunekortet på https://ladestanderinput.rksk.dk/

Herudover har enkelte virksomheder bidraget med information om allerede planlagte ladestandere eller angivet ønskede placeringer til ladestandere. 

- Vi er rigtig glade for de input, vi allerede har fået, men vi vil gerne have endnu flere – og især vil vi gerne høre fra nogle af de mange lokale virksomheder, som overvejer, hvordan de kan få opstillet ladestandere, fortæller Lise Mejlhede Kjeldbjerg, erhvervskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kortlægningen af behovet for ladestandere skal bruges i den løbende dialog med ladestander-operatører, ligesom kommunen med udgangspunkt i kortet har planer om at søge den statslige pulje til grøn transport, der er afsat til at medfinansiere ladestandere til offentligt brug.

- Når vi har valgt at lave en markedsundersøgelse, er det for at sikre, at de statslige penge, vi søger til opsætning af el-ladestandere, går til de placeringer, hvor der er det største behov, fortæller Lise Mejlhede Kjeldbjerg.

Et engagement i lokalsamfundet

En af de lokale virksomheder, der har tilkendegivet et behov for en tilgængelig ladestander, er Erhvervsskolen Vestjylland i Borris.

Her har direktør Claus Tobler tidligere været i gang med at undersøge muligheden for at få opsat en el-ladestander – bl.a. fordi skolen udover at være en integreret del af lokalsamfundet også har en del gæster udefra.

Det er f.eks. kunder til skolens EV-shop, der fortrinsvist sælger elevernes egne produkter, men det gælder også besøgende f.eks. fra andre kommuner, der vil høre om skolens arbejde med unge, som ikke har haft mulighed for at tage en ordinær uddannelse eller mennesker, som har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Herudover har vi et tæt samarbejde med lokalsamfundet, vi er engageret i aktiviteter i landsbyen og vil rigtig gerne involveres i at skabe sammenhæng i en bæredygtig infrastruktur også, forklarer Claus Tobler.

Skolens 50-60 elever og kursister er bl.a. engageret i lokalsamfundet gennem praktikophold på virksomheder, men selv om skolen er en socialøkonomisk virksomhed, er den ikke bare socialt bæredygtig:

- Vores dyr afgræsser naturområder, vi har lige investeret ret mange penge i solceller - og i værkstederne anvender vi restmaterialer fra lokale virksomheder i produktionen, så vi f.eks. bygger blomsterkasser af brugte én-gangs paller, forklarer Claus Tobler og tilføjer:

- Vi har bæredygtighed som et strategisk fokus i bred forstand og arbejder med den grønne omstilling i hverdagen. Der mangler ladestandere i området, og derfor giver det god mening for os at byde ind på en el-ladestander.   

 

FAKTA

Det interaktive ladestanderkort finder man på:  https://ladestanderinput.rksk.dk/

Kortet er åbent for alle frem til den 15. august.

Det er kun kommunerne, der kan søge den statslige pulje. Interesserede borgere, foreninger (som f.eks. Borger-/sogneforeninger) og virksomheder skal derfor tilkendegive et behov via portalen, så kommunen får input til at søge Vejdirektoratet om medfinansiering til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunal jord.