14. august 2023

Langtidsrask forebygger sygdom

ansat ved No og Hee børnehus og barn. Børnehuset har sagt ok til brug af foto

En dag i foråret blev Langtidsrask i Skjern kontaktet af Line Nørgaard Skou. Hun er dagtilbudsleder for Hee og No børnehuse og ledte efter en fysioterapeut, som kunne hjælpe med nogle øvelser for personalet.

- Det er fysisk hårdt at være pædagogisk personale - især i vuggestuer med mange løft, op og ned fra gulvet osv. Vi ledere skal derfor hele tiden overveje, hvordan vi kan skabe støttende og aflastende foranstaltninger, så medarbejderne kan holde til det fysisk krævende arbejde i mange år, siger Line Nørgaard Skou.

Det kan Langtidsrask hjælpe med.

Langtidsrask er et tilbud til alle virksomheder i kommunen, og hjælpen kan gives til alle medarbejdere, uanset hvilken kommune de bor i privat.

Henvendelsen fra børnehusene landede hos Cecilie Rindom, fysioterapeut i Langtidsrask.

- Jeg fortalte Line om Langtidsrask, der handler om at forebygge sygefravær blandt de ansatte. Line var især interesseret i, hvordan personalet kan få nogle øvelser og trænings-sekvenser, som ikke går ud over deres tid med børnene i institutionen, siger Cecilie Rindom.

Fysioterapeuten i Langtidsrask er ofte ude og lave programmer til pause-gymnastik for virksomheders medarbejdere. Det kan være små videoer, hvor fokus er på eksempelvis træning af nakke og skuldre eller lænden. Andre steder er der brug for at se nærmere på ergonomi og indretning af arbejdspladserne, hvilket fysioterapeuten også giver vejledning omkring.

- Det kan handle om indretning af kontorarbejdspladser eller gentagne løft og drej i produktionsmiljøer. Ofte handler det om små justeringer, der kan betyde færre smerter, siger Cecilie Rindom.

Sammen med børnene

Sammen med Line Nørgaard Skou blev det aftalt, at Cecilie Rindom skulle lave et øvelsesprogram, som medarbejderne i de to børnehuse kan lave sammen med børnene. Cecilie kom ud og introducerede øvelserne for personale og børn - og blev modtaget med stor entusiasme af både ansatte og børn, der gik til øvelserne med højt humør:

- Det var en medarbejder i Hee Børnehus som fik idéen om, at vi kunne træne sammen med børnene, så træningen bliver inkorporeret i arbejdet med børnene. Samtidig bliver det noget, som giver både børn og voksne stjernestunder, hvor bevægelse og leg med børnene også indeholder træning for de voksne, siger Line Nørgaard Skou og tilføjer:

- Det er tydeligt, at børnene synes, det er sjovt at være med til. Børn og personale smitter hinanden med glæden over at være aktive sammen. Øvelserne er ikke noget, der skal overstås, men bliver derimod en leg og et fællesskab, som alle kan være en del af. Det er vigtigt, at det er øvelser, som alle får noget ud af og som kan bidrage til at reducere fysiske gener, der på sigt ellers kan udvikle sig til større skavanker.

Vær med i Langtidsrask

Hvis en virksomhed eller institution gerne vil være en del af Langtidsrask, er det typisk en leder eller HR, som kontakter Langtidsrask for at lave en aftale. Man skal blot ringe eller skrive, så bliver der lavet en aftale om et besøg:

- Her fortæller vi mere detaljeret om, hvad Langtidsrask kan, og at når virksomheden er med i Langtidsrask, så kan medarbejderne kontakte os, når vi kommer på arbejdspladsen, eller de kan ringe eller skrive og lave en aftale om en individuel samtale, hvis det er dét, man ønsker, siger Cecilie Rindom.

I børnehusene i No og Hee blev punktet om øvelser og bedre fysisk velvære i arbejdsdagen taget op på et personalemøde af medarbejderne:

- Vi er altid aktive med børnene, men det er fantastisk godt tænkt af medarbejderne, at vi også kan være aktive med børnene på en måde, som sikrer træning og styrke hos medarbejderne. Da jeg kontaktede Langtidsrask, blev vores henvendelse taget meget positivt imod og der blev hurtigt lagt en plan for, hvordan vi kan samarbejde om det. Medarbejderne i Hee og No Børnehuse aftaler selv besøg og opfølgning med fysioterapeuten, og jeg har kun mødt positive tilkendegivelser fra medarbejderne. Forløbet løber over en meget lang periode, så derfor tror jeg også på, at det med tiden bliver en helt naturlig del af arbejdet i vores børnehuse, og jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme - en lille indsats med stor effekt, siger Line Nørgaard Skou.

- Når vi laver øvelserne, griner vi lidt ad og med hinanden, og børnene synes, det er super sjovt at være en del af træningen. Det er optimalt at inddrage børnene i træningen, for så får vi det udført i stedet for at lade stå til, som vi sikkert ville have gjort, hvis vi skulle gå fra børnene hver gang. På den måde udvikler vi også både fællesskabspædagogikken og nærværs-pædagogikken, siger Anette Krabbe Hansen, medarbejder i No Børnehus.

 

Fakta

Langtidsrask er blandt andet:

  • Forebyggelse af sygefravær
  • Hjælp til at finde de tilbud, der allerede findes i en af kommunens forvaltninger, egen sundhedsforsikring, pensionsordning, offentlige sygesikring - eller noget helt andet - som passer til den enkeltes udfordring
  • Opstart af f.eks. pausegymnastik på arbejdspladsen
  • Individuelle øvelser og træningsprogrammer
  • Samtaler mhp. bedre work-lifebalance
  • Gratis for virksomhederne - bortset fra ved henvisning til stresscoach, hvor vi deles om udgiften 50/50.

Langtidsrask kan kontaktes på tlf. 2575 1576 eller på e-mail: besk-langtidsrask@rksk.dk