11. august 2023

Sommertid er også tid til klimasikring af hus og have

Colourbox

Sommervejret har budt på tørke, på storm og på kaskader af regn. Så måske er det nu, du skal overveje at montere tagrender, nedgrave faskiner og anlægge regnvandsbassiner. Alt sammen for at være forberedt på det mere ekstreme vejr.

Er strandtasken pakket ud og hverdagen vendt tilbage efter en sommer, der har budt på ekstrem tørke – og rekordmange dage med regn i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Så er det måske nu, at du også skal i arbejde med at søge om tilladelse til at etablere en haveboring eller et regnbed.

- I forsommeren, da alle kiggede efter regntunge skyer på den blå himmel, var vi fuldstændig lagt ned af henvendelser fra landbrug, der desperat manglede vand til deres afgrøder – og af haveejere, der ville etablere haveboringer, siger Ivan Thesbjerg, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Land & Vand-afdeling.

Men i takt med, at regnen er væltet ned og har gjort juli måned til den vådeste, der er registreret, er det en anden type henvendelser, Land & Vand får fra borgerne.

Nu er det ansøgninger om tilladelse til at etablere faskiner eller regnvandsbassiner, afdelingen arbejder med.

- I starten af sommeren prioriterede vi ansøgningerne fra landbruget, og besvarede dem så hurtigt vi kunne med korttidstilladelser til, at man kunne bruge mere vand til markvanding. Ansøgningerne fra private haveejere landede i en bunke til senere sagsbehandling, fordi det trods alt ikke påvirker fødevareforsyningen, om ens græsplæne er grøn eller vissen, siger Ivan Thesbjerg og forklarer:

- Vand er en dyrebar ressource, så vi syntes godt, vi kunne tillade os indirekte at bede haveejere acceptere, at det kan være forskelligt fra år til år, hvordan græsplænen ser ud.

Sommerens regn har da også vist, at en tør græsplæne skal nok blive grøn igen, så snart det regner.  

- Med det ekstreme vejr, som klimaforandringerne har ført med sig, skal vi også i Ringkøbing-Skjern Kommune til at vænne os til, at klimaforandringerne påvirker vores hverdag – og at det er begrænset, hvad vi kan gøre for at hamle op med ekstremregn eller tørke, forklarer Ivan Thesbjerg.

Søg tilladelse - og hiv fliserne op!

Noget kan man dog som privat hus- eller haveejer gøre for at imødekomme både tørke og regn.

Vil man sikre sig en grøn græsplæne – og vand til køkkenhaven og blomsterkrukker i tørre somre, kan man få etableret en haveboring. Det kræver en tilladelse fra kommunen og en autoriseret brøndborer til at udføre arbejdet.  

Ivan Thesbjerg opfordrer samtidig haveejere til at imødekomme det ekstreme vejr ved at indrette haven med robuste planter, ligesom man kan skabe skygge for de mest tørkefølsomme planter. Og så har han et godt råd til de mange haveejere, der har indrettet sig bekvemt med fliser:

- Hiv fliserne op, så regnvandet kan komme væk, siger han og råder samtidig til, at man får sat tagrender op i sommerens tørvejr.

Gem regnvandet i tønder eller søer

Mens opsætning af tagrender kun kræver lidt praktisk håndelag eller besøg af en tømrer, skal man søge om tilladelse hos kommunen, inden man evt. graver en faskine ned i haven til at tage imod regnvandet fra nedløbsrørene.

Hér har kommunens klimakoordinator Pernille Vej Hagen dog et alternativt forslag:

- Ved at opsamle regnvandet i regnvandstønder kan man med god samvittighed vande have. Eller man kan etablere en sø eller en havedam og på dén måde skabe bedre vilkår for biodiversitet i haven, foreslår hun og tilføjer:

- Vi ved godt, at klimaforandringerne medfører et mere ekstremt vejr, og tørken i 2018 og nu igen i år har fået mange til at indse, at klimaforandringerne ikke kun rammer fjerntliggende lande under fremmede himmelstrøg. Også her i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi nødt til at indrette os efter, at vi får både mere regn og mere tørke, ligesom vi er nødt til at gøre en indsats for at begrænse vores eget klimaaftryk, siger hun.

Pernille Vej Hagen peger på, at man kan få gode råd og inspiration til klimatiltag i pixi-udgaven af kommunens klimaplan, ligesom man her kan se, hvilke initiativer Ringkøbing-Skjern Kommune selv tager for at imødekomme klimaforandringerne og for at nedbringe kommunens klimabelastning. Klimaplan A ligger på siden her

Det afhænger i øvrigt af størrelse og placeringen, om etableringen af en sø i haven kræver kommunens tilladelse. Derfor anbefaler Ivan Thesbjerg, at man kontakter kommunen, inden man går i gang med anlæg, der kræver mere end en skovl eller spade.

Læs mere om, hvad der skal søges tilladelse til, - og hvordan du søger - på siden her