25. august 2023

Ringkøbing-Skjern Kommune er med i opløbet som Danmarks elbilkommune 2023

RKSK

Ringkøbing Skjern Kommune tegner sig for produktionen af 10 pct. af den samlede danske energi fra vindmøller. Den strøm skal bl.a. bruges til at få endnu flere grønne hjul til at snurre på bilerne i og uden for kommunen.

Byrådet har da også et mål om, at der skal være 10.000 elbiler på vejene i Naturens Rige inden 2030 Kommunens hjemmepleje viser vejen og har indkøbt 43 elbiler alene i år, og fra 2025 skal alle kommunens nyindkøbte og leasede biler køre på den grønne strøm.

Koblingen mellem produktion og udnyttelse af den vedvarende energi er desuden ved at være på plads. I samarbejde med elselskabet EWII er Ringkøbing-Skjern Kommune nemlig i fuld gang med at opsætte i alt 110 elladestandere med 220 udtag (heraf 19 lynladere) på kommunale parkeringspladser spredt ud over hele kommunen.

- De mange nye ladestandere er et vigtigt skridt på vejen. Når de er på plads bliver det meget nemmere at være elbillist i kommunen, hvad enten man er fastboende, pendler eller turist. Det er dog kun en del af løsningen. Vi har i mange år arbejdet med at inddrage kommunens borgere i udbredelsen af elbiler – blandt andet gennem projekter i vores landdistrikter, siger specialkonsulent i kommunens Klimasekretariat Henning Donslund.

Han tilføjer, at både borgere, virksomheder og turismeaktører selvfølgelig var involveret, da det skulle besluttes, hvor de mange nye ladestandere skulle placeres.

I finalen

Netop det store fokus på borgerinddragelse er da også blandt hovedårsagerne til, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu er blandt de tre finalister til at blive udnævnt som Danmarks Elbilkommune 2023.

Prisen overrækkes på Klimafolkemødet i Middelfart på torsdag den 31. august, og borgmester Hans Østergaard er både spændt og begejstret over nomineringen:

- Hjulene ruller allerede stærkt på den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune, og selv om vi i byrådet da ikke altid bliver mødt med begejstring blandt lokalbefolkningen, når vi stemmer ja til vedvarende energianlæg, så er det den rigtige vej at gå – eller køre, siger borgmesteren.

Han deltager selv i klimafolkemødet i Middelfart.

Allerede efter kommunesammenlægningen i 2007 besluttede det første byråd i den nye Ringkøbing-Skjern kommune, at kommunen selv skulle producere den grønne energi, der skal til for at drive transporten og det øvrige energiforbrug i kommunen. Siden er den vision blevet fulgt af en målsætning om, at al transport i kommunen skal være fossilfri i 2040.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimastrategi Klimaplan A kan læses her https://klimaplana.rksk.dk/kommune/klimapolitik-og-klimahandlingsplaner/klimaplan