29. august 2023

Bredt forlig bag fornuftigt budget

Bredt forlig bag fornuftigt budget

28 ud af 29 byrådsmedlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune står bag nyt budgetforlig for 2024-2027, hvor velfærden er sikret, og der er plads til nye investeringer. Bag forliget er partierne Venstre, Kristendemokraterne, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne. 

- Jeg er stolt over at kunne præsentere et godt og solidt budget, hvor det er lykkedes at pege fremad på en række vigtige områder. Det giver tryghed og ro, når medarbejderne kan gå på arbejde og fortsat løse de vigtige opgaver ude på vores skoler, daginstitutioner, ældrecentre og hvor vi ellers møder borgerne hver dag.

Sådan siger borgmester Hans Østergaard efter de seneste dages budgetforhandlinger med byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Et kommunalt budget består af en række elementer, hvor nogle er større og andre er mindre.

Et af de store områder er anlægsområdet, hvor det med årets budgetforlig er lykkedes at komme i mål med blandt andet ombygning af Skolen i Skjern, igangsætning af byggeriet af aflastningscentret og en pulje til forbedring af de kommunale landeveje.

- Vores anlægsønsker er nødvendige, og med årets budget er der ikke tale om prestigebyggerier. Men vi har lavet et anlægsbudget, hvor vi tør komme ud med planer om at investere i de fysiske rammer for velfærden, siger Hans Østergaard.

I Danmarks Klimakommune nummer 1 er der naturligvis også fokus på investeringer i den grønne omstilling. Det er derfor prioriteret, at Handicap & Psykiatri og Sundhed & Omsorg kan indkøbe elbiler til de udekørende medarbejdere. Der er sat godt seks millioner kroner af til, at Planafdelingen kan ansætte nye medarbejdere til at behandle de kommende energiprojekter, og så er puljen til energiforbedringer på kommunale bygninger fordoblet fra to til fire millioner kroner om året.

Nye tiltag på vej

Politikerne har, udover tiltag på klima og byggerier, også prioriteret en række nye investeringer som blandt andet:

  • Plejehjemmene får tilført tre millioner kroner, som hjælp til stadigt mere komplekse beboere.
  • Ungdomsskolen får tilført midler, så de kan få tre i stedet for to klubaftener om ugen.
  • En styrket indsats i Børn & Familie med fokus på forebyggelse.
  • Nye lokaler til hjemmeplejen i Hvide Sande.
  • Cykelsti langs Sdr. Ringvej i Ringkøbing.
  • 35 millioner kroner til havnerenovering i Stauning og især Ringkøbing.
  • 8,5 millioner kroner til indkøb af inventar til den nye tandklinik i Skjern.
  • Yderligere 10 millioner kroner til forbedring af indeklima i dagtilbud og på skoler.
  • 11 millioner kroner til Handicap & Psykiatri til minimering af reduktion i serviceniveauet.

 

- Herudover sætter vi over de kommende fire år 110 millioner kroner af til indkøb af jord til bolig- og erhvervsarealer. For nogle år siden vedtog vi den strategi, at vi vil udvikle erhvervsarealer, så vi sikrer erhvervslivet gode muligheder. Det er især aktuelt i Ringkøbing Øst, hvor vi længe har været nødt til at afvente linjeføringen af Rute 15. Lige nu er denne post en udgift, men det vil balancere, når vi med tiden sælger de udviklede arealer videre, siger Hans Østergaard.

Samtidig har et enigt byråd besluttet at afsætte yderligere 6 mio. kr. over fire år til konkrete projekter under kommunens filmsatsning:

- Man skal ikke undervurdere værdien af film. Vores satsning på film styrker vores identitet og vores profilering i ind- og udland, siger borgmesteren.

Borgmesteren takker byrådet

Forud for budgetforhandlingerne var forventningen, at der var behov for at lave et meget stramt budget med en række besparelser og effektiviseringer. Siden da har vilkårene ændret sig, og det har derfor kun været nødvendigt at gennemføre tilpasninger af budgettet, hvor det ikke går ud over kernevelfærden.

De ændrede vilkår skyldes blandt andet, at borgerne og virksomhederne har haft højere indtægter end forventet. De statslige tilskud har været højere end forudset, og så er beskæftigelsesudviklingen endnu en gang gået i en positiv retning i kommunen.

- Men selvom vi nu har vedtaget et budget med plads til investeringer, så maner vi også til besindighed. Vi disponerer pengene, så vi også er forberedte på de ukendte faktorer, der kan påvirke kommunens økonomi som eksempelvis udviklingen i skatteindtægterne og tilskud fra staten, siger borgmesteren og takker sine byrådskolleger:

- En budgetaftale som denne her, kan kun lade sig gøre, fordi alle går konstruktivt til opgaven og er villige til at give og tage. Forud for budgetforhandlingerne har der været mange drøftelser med gruppeformænd, udvalgsformænd og repræsentanter for medarbejderne, og derfor kan vi nu præsentere et budget, der er fornuftigt og ser fremad. 

 

Dyk ned i tallene her:

/Files/Nyheder/1.august2023/2023-Budgetforlig-bilag.pdf