31. august 2023

Ringkøbing-Skjern Kommune er nu (også) Danmarks elbilkommune

Mette Daugård, EWII og Jørn Grønkjær, Foreningen Elbilby

På Klimafolkemødet i Middelfart fik borgmester Hans Østergaard overrakt, beviset på, at Danmarks Klimakommune nu også kan kalde sig Danmarks Elbilkommune af Mette Daugård Hultén, EWII og Jørn Grønkjær fra Foreningen Elbilby.

I et par år har Ringkøbing-Skjern Kommune kunnet kalde sig Danmarks Klimakommune. Onsdag offentliggjorde Dansk Industri (DI), at kommunen er landets tredjebedste, når det gælder erhvervsvenlighed overfor virksomheder, der arbejder med den grønne omstilling. Og på Klimafolkemødet torsdag blev borgmester Hans Østergaard kaldt op på podiet for at modtage beviset på, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu også kan føje titlen Danmarks Elbilkommune 2023 til den flotte samling af grønne udmærkelser.

Det er en titel, der gør borgmesteren både glad og stolt:

- Jeg er stolt over, at den indsats vi har gjort i Ringkøbing-Skjern Kommune for den grønne omstilling – og herunder også for at få bilerne væk fra fossile brændsler og over på vedvarende energi bliver anerkendt, og det er da mit håb, at vi kan være en inspiration for andre kommuner. Hjulene ruller stærkt på den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det er da min klare overbevisning, at der både blandt borgerne og i byrådet er en erkendelse af, at det er den helt rigtige vej at gå – eller køre, siger borgmesteren.

Allerede efter kommunesammenlægningen i 2007 besluttede det første byråd i den nye Ringkøbing-Skjern kommune, at kommunen selv skulle producere den grønne energi, der skal til for at drive transporten og det øvrige energiforbrug i kommunen. Siden er den vision blevet fulgt af en målsætning om, at al transport i kommunen skal være fossilfri i 2040.

Byrådet har da også et mål om, at der skal være 10.000 elbiler på vejene i Naturens Rige inden 2030. Fra 2025 skal alle kommunens egne nyindkøbte og leasede biler køre på den grønne strøm, og allerede nu har kommunens hjemmepleje vist vejen med indkøbet af 43 elbiler alene i år.

Koblingen mellem produktion og udnyttelse af den vedvarende energi er desuden ved at være på plads. I samarbejde med elselskabet EWII er Ringkøbing-Skjern Kommune nemlig i fuld gang med at opsætte 110 elladestandere med i alt 220 udtag (heraf 19 lynladere) på kommunale parkeringspladser spredt ud over hele kommunen.

- Når de mange nye ladestandere er på plads, bliver det meget nemmere for både fastboende, pendlere og turister at køre elbil uden rækkeviddeangst i kommunen, siger Henning Donslund, specialkonsulent i kommunens Klimasekretariat.

Han minder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune og tilføjer, at både borgere, virksomheder og turismeaktører blev hørt, før det blev besluttet på hvilke kommunale P-pladser, de mange nye ladestandere skulle placeres.

Desuden peger han på, at kommunen løbende har arbejdet med at inddrage kommunens borgere i udbredelsen af elbiler – blandt andet gennem eldelebilsprojekter i landdistrikterne.

I sol og vind

Ringkøbing Skjern Kommune tegner sig allerede for produktionen af 10 pct. af den samlede danske energi fra vindmøller. Den strøm skal naturligvis bl.a. bruges til at få endnu flere grønne hjul til at snurre på bilerne i og uden for kommunen.

På sit seneste møde besluttede et flertal i byrådet at igangsætte planlægningen for Projekt Megaton, der ifølge oplægget vil bestå af 4.000 ha solceller, 100 havmøller, 30 landmøller og et power-to-X anlæg, der skal producere fossilfri brændstof.

- Vi er gang på gang – og senest i denne sommer – blevet mindet om, at klimaforandringerne ikke bare er et teoretisk fremtidsscenarie. Derfor har vi et ansvar for at handle. Nogle søger ly for vinden. I Ringkøbing Skjern Kommune er vi vant til blæst, så her bygger vi i vindmøller i stedet for at krybe i skjul, siger borgmesteren.

Bag Danmarks Elbilkommune-prisen står Foreningen Elbilby i samarbejde med elselskabet EWII.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimastrategi Klimaplan A kan læses her