8. august 2018

Sidste frist for LAG-midler i 2018

Lokal whisky-produktion i Vestjylland er blandt de projekter, der tidligere har modtaget LAG-støtte

Den 22. august er sidste frist for at søge LAG-midler i 2018. Så har du en idé til et projekt, der vil skabe udvikling og arbejdspladser og/eller støtte op om det gode liv i landdistrikterne, så er det nu, du skal søge.

LAG (Lokal Aktions Gruppe) Lemvig, Ringkøbing-Skjern råder årligt over en bevilling på 2 mio. kr. til projekter i kommunernes landdistrikter og landsbyer.

Men i år er der flere penge i puljen, fordi der er overførte beløb fra tidligere år og ekstra midler som følge af ubenyttede tilsagn. Chancerne for at få LAG-tilskud er denne gang derfor væsentligt bedre end sædvanligt.

- Pengene er afsat til at skabe udvikling i landdistrikterne, og derfor uddeler vi både LAG-midler til projekter, der etablerer arbejdspladser, og til landsbyudviklings- og forskønnelsesprojekter, der appellerer til bosætning, fortæller LAG-koordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune Poul Nystrup Christensen.

Han håber derfor at få tilsendt en god stak ansøgninger til nye initiativer og projekter:

- Det er en fornøjelse at modtage ansøgningerne, fordi de vidner om al den nytænkning og alle de initiativer, der eksisterer rundt om i kommunen – og LAG-støtten forbedrer naturligvis chancen for at projekterne kan leve. På den måde formår LAG-midlerne at spænde et sikkerhedsnet ud under de gode idéer som til overflod eksisterer i landdistrikterne, siger Poul Nystrup Christensen.

Der kan maximalt ydes 50 procent i tilskud, og minimumsbeløbet, der kan søges om, er 50.000 kroner.

LAG kan give tilskud til forbedring af rammevilkår i landsbyer og landdistrikter, og der kan gives tilskud til iværksættere, især indenfor produktion, fødevarer, turisme og energi.

På hjemmesiden www.lag-lemvig-ringkoebingskjern.dk kan man læse mere og indsende sin ansøgning, ligesom LAG-koordinatoren gerne giver råd og vejledning på lag[mail]rksk.dk

I de seneste tre år har LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern uddelt ca. 8 mio. kroner i tilskud til 34 projekter.

Der er bl.a. givet støtte til erhvervsprojekter indenfor fremstilling af most, lav selv-whisky og økologisk mel, og der er givet tilskud til bl.a. Rækker Mølle Sø og fitness i Tim Hallen.

Hertil kommer en række småprojekter, hvor LAG har en særlig pulje med kommunale midler.

De midler LAG Lemvig-Ringkøbing-Skjern råder over, kommer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Både nystartede iværksættere og igangværende virksomheder, som etablerer en niche inden for sit eksisterende forretningsområde samt netværk blandt iværksættere er støtteberettigede.

Desuden kan LAG støtte konkrete aktiviteter for mere bosætning samt forbedring og vedligeholdelse af attraktive forhold i lokalområder.