13. august 2020

Skolestrukturudvalget fortsætter det grundige arbejde

colourbox

Trods forskellige politiske udmeldinger i medierne i sommerens løb arbejder Skolestrukturudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune stadig efter den rettesnor, der ligger i det oprindelige kommissorium.

Det betyder, at udvalget til oktober skal aflevere et eller flere forslag til besparelser på skoleområdet til byrådet, der træffer den endelige afgørelse om, hvordan skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune skal se ud for at være både langtidsholdbar og tidssvarende i forhold til antallet af folkeskoleelever i kommunen. Det faldende elevtal er årsagen til, at det er nødvendigt at se på, om skolestrukturen skal revideres.

I udvalgets kommissorium ligger et krav om at finde forslag til en besparelse på skoleområdet på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. om året i de efterfølgende år.

Herudover er det netop et ønske, at forslaget/forslagene skal sikre den politiske enighed, der sikrer ro på skoleområdet i de kommende år.

- Allerhelst vil vi gerne kunne sige, at den skolestruktur, vi ender med at vedtage i byrådet skal kunne holde i 8-10 år, men vi kan selvfølgelig ikke udstede garantier på kommende byrådspolitikeres vegne, siger Trine Ørskov, formand for Skolestrukturudvalget.

Hun peger dog på, at det store og grundige arbejde, som udvalget har lagt i at diskutere den fremtidige skolestruktur i kommunen, er den bedste garanti for, at kommende byråd ikke vil ændre på skolestrukturen foreløbig.     

- I udvalget er vi ikke enige om alting. Men vi er enige om rigtig mange ting, og vi er helt enige om, at en langsigtet løsning, der holder, er det vigtigste i det arbejde, vi gør, forklarer hun.

I det hele taget peger formanden på, at enigheden i det bredt sammensatte udvalg er større, end hun måske på forhånd selv havde forventet. En enighed, der bunder i, at alle sten er blevet vendt og drejet, og at udvalgets arbejde og diskussioner baserer sig på tal og statistikker og anden solid fakta.

- Der kan være mange holdninger til f.eks. om en skoles størrelse har betydning for kvaliteten i undervisningen. Men argumenterne mangler fagligt belæg. Det er ene og alene et holdningsspørgsmål, siger Trine Ørskov.

- Den uenighed som havde været forventet, synes jeg, vi har formået at vende til en høj grad af enighed, og vi er nu der, hvor vi mødes på midten af argumenterne – og hvor fortalerne for små landsbyskoler f.eks. kan se, at der er en grænse for, hvor lille en skole kan blive, ligesom fortalerne for store skoler kan se, at det koster på så mange andre parametre, hvis man lukker små skoler.

På et fem timer langt møde i denne uge fik de byrådspolitikere, repræsentanter for Landdistriktsrådet, Ungerådet og forældrene, der sidder i udvalget, en grundig gennemgang af scenarierne ved lukningen eller sammenlægningen af en række skoler i kommunen.

- Vi er meget bevidste om, at det har store konsekvenser for både elever og det omkringliggende samfund, hvis der lukkes eller sammenlægges skoler, og vi er meget opmærksomme på at få alle aspekter med ind i arbejdet, så vi sikrer, at byrådet kan træffe den bedst mulige beslutning på det bedste grundlag, siger Trine Ørskov.

Sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer får hun muligheden for at trykprøve det foreløbige udvalgsarbejde på byrådet, når udvalget på tirsdag er inviteret til temamøde i byrådet.