17. august 2020

Populær fagchef takker af

Skyfish RKSK

Da Flemming Juel-Nielsen, direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune, for fem år siden var med til at ansætte Lone Rossen som fagchef for kommunens Land, By og Kultur-afdeling, var han slet ikke i tvivl. Og så alligevel:

- Hun havde de ledelsesmæssige kompetencer, vi søgte, og hun havde en solid faglig ballast, så hun var den helt rigtige til jobbet. Men hun var også 57 år og boede i Odense. Så vi havde måske en lille bekymring for, om hun kun ville holde ét til to år i jobbet, forklarer han og tilføjer:

- Vi kiggede faktisk på hinanden i ansættelsesudvalget og var enige om, at det ville være heldigt, hvis hun blev i fem år.

Når Lone Rossen pr. 1. oktober går på pension, er det efter præcis fem år som fagchef for et område, der dækker vidt og bredt fra kultur og fritid over byggesager og planlægning til vej og park, drift af kommunale bygninger, spildevand, affaldsindsamling, klimatilpasning og naturbeskyttelse.

Og hun har formået at favne det hele, at se det brede perspektiv i tingene og at skabe respekt omkring sin person:

- Lone har skabt et tværgående samarbejde, og hun har formået at få implementeret Ringkøbing-Skjern Kommunes værdier om liv og udvikling i nærheden samtidig med, at hun har evnet at tage de ca. 265 medarbejdere med på denne rejse. Hun er god til at sætte retning på tingene, og hun er enormt ambitiøs samtidig med, at hun er et empatisk og ordentligt menneske. På sin egen Lone-Rossenske facon har hun skabt et meget velfungerende fagområde, siger Flemming Juel-Nielsen og tilføjer:

- Lone har en vedholdende, insisterende tilgang til tingene. Hun bidrager, hvis hun kan, og gør ikke noget halvt. Derfor er hun også vellidt blandt kollegerne i kommunens chefforum, og respekteret blandt byrådspolitikerne. 

- Hun er både vellidt, dygtig og indsigtsfuld. Og så har hun evnen til at finde pragmatiske løsninger, der tilgodeser alle, siger formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, John G. Christensen, mens Erik Viborg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget kalder hende ’en god sparringspartner’:

- Hun er professionel, velforberedt, vellidt, kølig i pressede situationer og en helt igennem god og ordentlig dame, som jeg vil komme til at savne, siger han.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Lone Rossen holder af struktur og ordentlighed – selv kalder hun sig strukturfascist og kan på nogen måske virke lidt kontant:

- Jeg var da spændt på at se, om nogen ville slå sig lidt på hende, men hvis det er sket, så har jeg stadig til gode at høre om det, siger Flemming Juel-Nielsen.

Beder man ham sætte en betegnelse på Lone Rossen kalder han hende ’en handlingens kvinde’ – og peger på, at der er meget lidt slinger i valsen i samarbejdet med Lone Rossen:

- Selv da hun fortalte mig, at hun ville gå på pension, var det en handlingens kvinde, der talte: ”Og det er ikke til diskussion. Det er besluttet. Og det er pr. 1. oktober” sagde hun ifølge Flemming Juel-Nielsen.

- Jeg respekterer fuldt ud Lones beslutning, men jeg er ked af, at hun forlader os. Jeg havde gerne beholdt hende i mindst fem år mere, siger han – og tilføjer:

- Selv om jeg til det sidste vil fastholde, at Lone har dét, det tager at blive en god vestjyde som f.eks. ordentlighed og stædighed, så har hun weekendpendlet mellem Odense og Ringkøbing i fem år, det sjette barnebarn er på vej - og nu skal hun tilbage til sin familie i Odense.

Dét kommer Lone Rossen allerede den 11. september, fordi hun afholder ferie i de sidste uger af ansættelsen.

I kommunens personaleafdeling arbejdes der for at finde en afløser for Lone Rossen. Ansøgningsfristen til stillingen er den 1. oktober med forventet tiltrædelse den 1. december.

I den mellemliggende periode vil direktør Flemming Juel-Nielsen træde til og udfylde det tomrum, Lone Rossen efterlader sig i Land, By og Kultur-afdelingen - og i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fakta:

Lone Rossen blev ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 1. oktober 2015. Hun er agronom-uddannet, har skrevet ph.d. om molekylær genetik og har en HD i strategi, ledelse, HR og organisationsudvikling fra CBS. Hun kom til Ringkøbing-Skjern Kommune fra en tilsvarende stilling i Kerteminde Kommune. På CV’et står også bl.a. Direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen og 13 år på Bioteknologisk Institut.