8. august 2023

Teknologi giver handicappede mere frihed

Teknologi giver handicappede mere frihed

De fleste af os drømmer om en hverdag, hvor vi selv bestemmer, hvor vi kan klare os selv og hvor vi er ’herre i eget hus’ m/k. Det gælder også for udviklingshæmmede og mennesker med erhvervet hjerneskade.

Derfor kan det være frustrerende, når man har brug for hjælp til mange af dagens almindelige gøremål.

Det kender de alt til i Handicap og Psykiatris afdeling i Smedegade i Ringkøbing, hvor de dagligt besøger borgere, der har brug for hjælp til opgaver der spænder fra over indkøb, personlig hygiejne, læsning af posten og hvad der ellers er behov for støtte til i dagligdagen.

Men nu er der nye muligheder på vej.

Ny teknologi gør det nemlig muligt at opsætte en QR-kode i borgerens hjem. Borgeren kan med sin telefon eller Ipad selv scanne koden og så via film, tegning, tekst, eller hvad der fungerer bedst for borgeren, få den guidning, der er nødvendig – og som også giver borgeren en frihed til selv at klare dagens tandbørstning eller sortering af vasketøj uden at skulle have en hjemmevejleder til at stå og forklare.

- Det giver os alle en stolthed, når vi kan klare os selv, fortæller Gitta Stege, daglig leder i Handicapområde Nord.

- Vores opgave er at udvikle borgerne til at være selvhjulpne – der ligger en stor stolthed i at vokse som menneske. Det her er ikke en spare-øvelse eller et stop på vejen til at fjerne bevillinger. Det er derimod vejen til at gøre borgerne mere selvhjulpne, så vi kan frigøre tid til at hjælpe dem med det, der ellers ofte kommer bagerst i køen, siger hun og understreger:

- Det er ikke alle brugere hos os, der vil have gavn af denne teknologi. Især de yngre brugere, som i forvejen er begejstrede for teknologi er glade for det, men for alle vores bruger gælder det, at det tager tid for dem at lære nyt, så en del af øvelsen her er også at træne sig i at bruge de nye muligheder.

Samtidig giver teknologien medarbejderne mulighed for en bedre arbejdsdag. Via appen kan de nemlig nemmere få vigtige vejledninger og informationer om opgaverne hos den enkelte borger – det er især en hjælp, når man kommer hjem til en borger, man måske ikke er vant til at besøge. 

God i praksis

Ryan Slaikjær Junkuhn og Brian Schnoor er hjemmevejledere og glade for at tage den nye teknologi med hjem til borgerne.

- Når det her bliver kørt ind, gør det jo også, at vi som hjælpere ikke behøver stille så mange ”dumme” spørgsmål til brugerne, siger de.

De to har været front runnere i testperioden. De har dermed lavet videoer og vejledninger sammen med borgerne om de opgaver de nu kan få hjælp til via app’en. Og det gør en stor forskel, at de kan se sig selv gøre et køleskab rent eller sortere vasketøj på en film. Det gør det nemmere for dem derefter selv at løse opgaven uden at skulle have en hjemmevejleder til at stå ved siden af. Så kan hjemmevejlederens tid i stedet bruges på nogle af de andre ting, borgerne har brug for hjælp til.

- Det er ikke teknologi i stedet for menneskehjælp Det er teknologi, der giver plads til andre hjælpe-opgaver i hverdagen som eksempelvis at få læst posten, psykisk støtte eller hvad der er gældende hos den enkelte, siger Brian Schnoor, mens Ryan Slaijkjær Junkuhn tilføjer:

- Vores fornemste opgave er jo, at vi efter en årrække forsvinder mere eller mindre ud af borgernes liv igen. De bliver selvstændige i deres eget liv. Yngre brugere med misbrug, rod i livet – de skal kunne blive i stand til at flytte fra institution til deres egen bolig. Det er målet for vores arbejde. Derfor er det godt, når der kommer teknologi, der kan hjælpe borgerne på denne måde.

Det var Ryan Slaikjær Junkuhn, der opdagede appen og dens muligheder. Han præsenterede ideen for Gitta Stege, der så har søgt penge fra kommunens Velfærdsteknologi-pulje til at teste om app’en. Der blev givet penge til at købe ti sæt, så medarbejdere og borgere kunne teste teknologien. Testen var en succes, og der er nu planlagt indkøb af flere app-adgange.

- App’en giver rigtig god mening ved mange borgere – især de yngre – men der er også nogen, for hvem det ikke vil give mening. Det tilpasser vi, lige som vi også tilpasser al anden hjælp, borgerne får, siger Gitta Stege.

Og det giver god mening. Jens Erik Damgaard, formand for kommunens Social og Sundhedsudvalg, ser mange perspektiver i velfærdsteknologien:

- Det er godt, når vi kan hjælpe borgerne til at udvikle deres eget potentiale, så de trives og bliver herre i eget liv. Vi skal ikke have teknologi for enhver pris, men dér hvor det giver mening – og det gør det i høj grad her. Her kan det med tiden skabe tid til, at borgerne også kan få hjælp til de opgaver, vi ellers nogle gange kan være nødt til at lade ligge. Derfor er jeg glad for, at de i Smedegade er nysgerrige og åbne overfor at prøve nye redskaber, siger formanden.

Og det er de i Smedegade; nysgerrige og åbne:

- Det er et spændende værktøj. Testperioden viste os, hvad der duer og hvad der ikke duer. Rigtig mange borgere elsker det, for det kan være med til at gøre rengøring eller tandbørstning til en sjov opgave, siger Brian Schnoor.