7. august 2023

Overskydende genbrugsstationer genbruges – selvfølgelig

Overskydende genbrugsstationer genbruges – selvfølgelig

Når folkene fra Genbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune går på arbejde, har de både madpakke, nysgerrighed og kreativitet med i tasken. Og det er godt. For nysgerrigheden og de gode ideer har netop løst en række praktiske, økonomiske og miljømæssige spørgsmål i afdelingen.

Som en del af den store omlægning af den borgernære affaldssortering skal der også ændres i de opstillede kuber og miljøstationer, vi har set i gadebilledet gennem flere år.

Mange kender de halvrunde kuber, der står forskellige steder. Her har man kunnet aflevere både glas og aviser. Fremover skal man kun aflevere glas i kuberne. Det ville i princippet udløse en stor mængde papiraffald-kuber, som skulle kasseres, da kuberne ikke er bygget til at modtage glas.

- Og da de er bygget af glasfiber, ville de havne i stort brændbart, siger Dan Thomsen, afdelingsleder i Genbrug.

Derudover ville Genbrug få brug for at købe nye kuber for at dække behovet for glas-kuber. Men dén indkøbsliste er nu slettet.

- Sammen med vores lokale leverandør har vi i stedet fundet en løsning, hvor de kan bygge de gamle papir-kuber om for en tredjedel af prisen af, hvad en ny kube koster, siger Dan Thomsen og tilføjer:

- At vi kan finde sådan en løsning med vores leverandør betyder mindre indkøb, mindre spild og bedre økonomi – det er cirkulær økonomi, når det giver allermest mening.

Det glæder Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, at der er kommet en pragmatisk løsning på beholder-spørgsmålet:

- Det er godt tænkt og godt set, at vi kan bygge de gamle kuber om, så de kan få en ny funktion. Det er vigtigt, at vi som kommune er first movers på det her område. Hvis ikke vi selv er innovative og fokuserede, er det svært at bede borgerne om at gå helt ombord i affaldssorteringen, siger han og tilføjer:

- På denne måde lever vi i høj grad også op til kommunens vision om at tænke ’bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør’.

Miljøstationer får nyt liv

Lige som vi kender kuberne fra gadebilledet, kender vi også miljøstationerne, som nogen igen kender som ’molokkerne’. Miljøstationerne er så småt ved at lukke ned som led i den nye affaldsordning, hvor vi sorterer mere affald hjemme på matriklerne.

Den nuværende affaldsordning, hvor borgerne skal sortere affald i ti fraktioner, er en national lov, som skal udføres lokalt. Da den lokale affaldsordning blev vedtaget, var der politisk enighed om, at borgerne kun skulle have to beholdere ved deres hjem. Derfor kommer indsamlingen af glas også til at foregå ”borger-nært” – det vil sige, hvor man skal aflevere glas og flasker i ens lokalområde, men ikke hjemme på matriklen.

- Borgerne har i forvejen fået en ekstra regning ved den affaldsordning, vi har nu – skulle vi også alle have en glascontainer, ville prisen stige igen. Derfor er jeg glad for, at vi kan stille de ombyggede kuber over hele kommunen, så det bliver nemt at komme af med glas, siger Ole Nyholm Knudsen.

Med den lokale affaldsordning har flere af kommunens institutioner et stort pladsproblem i forhold til, hvor de fremover skal have flere beholdere til at stå. For flere beholdere fylder.

- I Genbrug hører vi til i den kommunale afdeling Land, By og Kultur. Det samme gør Ejendomsservice, som står for de kommunale bygninger. I Land, By og Kultur har vi et virkelig godt internt arbejdsfællesskab, så her gav det mening at lave en aftale om, at de miljøstationer, som vi graver op forskellige steder - dem får Ejendomscentret, så de kan lave god og mindre pladskrævende affaldssortering de steder, hvor pladsen ellers kan være et problem som eksempelvis ved Sundhedscenter Vest, siger Dan Thomsen.

Der, hvor miljøstationerne bliver gravet op, retableres pladsen som det omkringliggende område.