5. august 2019

Vil du med på velkomst-café?

Colourbox-foto

Er man ny i Ringkøbing-Skjern Kommune, så skal man have en ordentlig velkomst og en hjælpende hånd til at finde sig til rette i lokalsamfundet. Det er tanken bag endnu et velkomsttilbud fra kommunens bosætnings- og marketingsekretariat, der i samarbejde med lokale tilflytterguider og velkomstambassadører fra de fem største byer i kommunen nu inviterer til månedlige tilflyttercaféer i Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande.

- Det er jo en grundlæggende værdi i den vestjyske opdragelse, at vi tager godt imod gæster. Det gælder også for folk, der kommer hertil udefra for at bosætte sig i kommunen, siger Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på, at der i forvejen eksisterer velkomstarrangementer i kommunalt regi, hvor alle nye tilflyttere, der vel at mærke har husket at tilmelde sig folkeregisteret med deres nye adresse, modtager et velkomstbrev og en velkomstpakke – og bliver inviteret til et arrangement som f.eks. en håndboldkamp i Skjern Bank Arena med forudgående fællesspisning og borgmestervelkomst.

Alligevel kan det stadig være svært at navigere i den nye hverdag og finde den rigtige daginstitution, den nye fodboldklub, det faglige netværk og måske ikke mindst det sociale fællesskab:

- Når vi gør lidt ud af at tage godt imod tilflyttere, er det selvfølgelig for, at de skal føle sig velkomne og få lettere ved at finde sig til rette. Men det er også af selviske grunde: Hvis folk bliver glade for at bo her, er der en større chance for, at de bliver i kommunen – og at de tiltrækker flere tilflyttere fra deres gamle netværk med over kommunegrænsen, forklarer Søren Elbæk og tilføjer:

- Det er et faktum, at det tager lang tid at få gamle venner, men hvis kommunen kan hjælpe folk lidt på vej, tror jeg, den indsats på alle måder er givet rigtig godt ud.

Lokalt kendskab

De nye velkomstcaféer starter op i august og vil supplere de eksisterende velkomstarrangementer for tilflyttere. Café-arrangementerne bliver uformelle månedlige møder i alle fem centerbyer, hvor kommunens tilflytterguider i de fem byer i samarbejde med de frivillige velkomstambassadører inviterer alle interesserede indenfor. Caféerne kører i første omgang som et forsøg frem til nytår, hvor de vil blive evalueret med henblik på at vurdere interessen for, at de skal forsætte.

Fokus er på at informere om, hvad der sker af stort og småt i lokalsamfundet samt at hjælpe med praktiske spørgsmål. 

- Herudover byder tilflyttercaféerne på en kop kaffe og giver nye tilflyttere en mulighed for at finde hinanden, siger Karina Skovsgaard Nielsen. Hun er tilflytterguide i Tarm, og sammen med tilflytterguide Mette Christensen fra Skjern oplevede hun, at mange af de tilflyttere, der var med til håndboldkamp i marts måned efterfølgende faldt i snak over en kop kaffe.

- Det fik os til at tænke på, at mange måske kunne have glæde af at udveksle telefonnumre og mødes igen. Men det kan godt være lidt svært at bede om et telefonnummer den første gang man mødes, så kan man bedre sige ”Ses vi til tilflyttercafé i næste måned?” og så med tiden lære hinanden godt nok at kende til, at man har lyst til at udveksle telefonnumre, fortæller Karina Skovsgaard Nielsen.

I Tarm har hun allieret sig med lokale, der kan indlede møderne med en kort fortælling. Derfor dukker centerleder i Tarm Idrætscenter Per Østergaard op på første møde den 12. august. Efterfølgende måneder bliver det Karina Winkler, projektleder ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd med fokus på at matche virksomheder med bl.a. tilflyttere, herefter mejeribestyrer Tove Lauritsen, der vil fortælle om kulturhuset Mejeriet, der drives af frivillige, og endelig Steen Rosby, formand for Tarm Udviklingsforum.

- Vi håber, at møderne kan blive en god kombination af, at der er noget at komme efter og uformel hyggesnak, siger Karina Skovsgaard Nielsen.

Den første velkomstcafé finder sted i Tarm den 12. august kl. 16.00-18.00. Der kræves ingen tilmelding, og alle kan møde op.

 

Sådan er programmet for velkomstcaféerne i de fem centerbyer:

Tarm

Afholder velkomstcafé den anden mandag i hver måned på Tarm Idrætscenter, Skovvej 25, 6880 Tarm fra klokken 16-18. Dog med den undtagelse, at efterårsferien flytter velkomstcaféen til den første mandag i oktober, hvor det er kl. 16-18 på Kulturhuset Mejeriet, Kirkegade 1, 6880 Tarm.

Tarm Handelsforening giver kaffen, kage eller andet mad kan købes. Tilflytterguide og velkomstambassadører er med hver gang.

Ved hver Tilflyttercafé har vi også inviteret en person, der ved noget særligt om Tarm. Det er:

Mandag den 12. august klokken 16-18 på Tarm Idrætscenter. Besøg af Centerleder i Tarm Idrætscenter: Per Østergaard.

Mandag den 9. september klokken 16-18 på Tarm Idrætscenter. Besøg af Karina Winkler, projektleder ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd med fokus på at matche virksomheder med bl.a. tilflyttere

Mandag den 7. oktober klokken 16-18 på Kulturhuset Mejeriet, hvor mejeribestyrer Tove Lauritsen fortæller om kulturhuset, der drives af frivillige.

Mandag den 11. november klokken 16-18 på Tarm Idrætscenter. Besøg af formand for Tarm Udviklingsforum (TUF), Steen Rosby.

 

Videbæk

Velkomstcafeerne afholdes den første mandag i hver måned kl. 16.00-18.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der er gode legemuligheder for både store og små børn.

Første gang er den 2. september. Der vil desuden være mulighed for efterfølgende at deltage i fællesspisning i hallen. Det koster 50 kr. pr. person. 

 

Hver gang deltager tilflytterguide Mette Markussen fra Handelsforeningen, ligesom der vil være repræsentanter for Videbæk Borgerforening og fra Videbæk Handel- og Erhverv.

 

Hvide Sande
Afholder uformel velkomstcafé den sidste torsdag i måneden fra kl. 16.00-18.00 i samarbejde med Klittens Borgerforening og byens frivillige velkomstambassadører.

Datoerne bliver som følger: 29. august, 26. september, 31. oktober og 28. november.

Første gang afholdes velkomstcaféen på Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande


Skjern

Afholder de uformelle velkomstcafeer den første torsdag i hver måned fra kl. 16.00-18.00 – første gang den 5. september.

Mødestedet er Røde Kors’ lokaler i forlængelse af Skjern Banegård, hvor der er nem adgang med offentlig transport – og hvor der er legesager til børn. Adressen er Bredgade 19, 6900 Skjern.

Skjern Handelsforening giver kaffe og småkager. Der deltager hver gang to frivillige velkomstambassadører samt en repræsentant fra Skjern-Ven udover tilflytterguide Mette Christensen.

 

Ringkøbing

Afholder uformel velkomstcafé den sidste torsdag i måneden fra kl. 16.00-18.00 i samarbejde med Ringkøbing Udviklingsforum.

Datoerne bliver som følger: 29. august, 26. september, 31. oktober og 28. november og det afholdes i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7A, 6950 Ringkøbing.

 

De uformelle velkomstcafeer vil blive annonceret på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebookside, på flytmodvest.dk’s Facebookside, i lokale ugeaviser og på de respektive byers egne Facebooksider, hvor alle interesserede kan holde sig orienteret.