17. februar 2017

Byrådet: Vi skal fremhæve det unikke i vores landdistrikter for at øge bosætningen

Byrådet: Vi skal fremhæve det unikke i vores landdistrikter for at øge bosætningen

Landdistrikternes udfordringer, ressourcer og potentialer er kommet under byrådets lup. På en temadag for nylig zoomede politikerne ind på ny viden om og inspiration til udvikling af landdistrikterne.

Landdistrikterne er udfordret af, at der har været tilbagegang i antallet af borgere i de senere år. Dén udvikling vil byrådet vende.

- Halvdelen af kommunens borgere bor i landdistrikterne, og derfor er det en hjertesag for både byrådet, Landdistriktsrådet og forvaltningen at blive klogere på, hvordan vi imødegår den udvikling, fortæller viceborgmester Kristian Andersen (K).

Niels Bjørn fra den uafhængige tænketank Urban var oplægsholder på byrådets temadag. Hans anbefalinger til politikerne var at støtte op om initiativer, der fremhæver det unikke i de lokale samfund, og på den måde skaber en lokal identitet og fortælling i landdistrikterne.  

Byen Sykkylven i Norge er et godt eksempel på det. Her er de gode til at producere møbler og har taget en strategisk beslutning om at modernisere byens identitet som møbel-sted. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at områdets møbler udstilles i glasmontrer rundt omkring i bybilledet.

Udvikling på tværs af sognegrænser
Udvikling af stedbundne potentialer som fx laks og fiskeri i Skjern Å-deltaet kan gøre landdistrikterne mere attraktive for besøgende, borgere og erhvervsliv.  
En af Niels Bjørns pointer er, at man skal turde gøre et sted attraktivt for en specifik målgruppe, så det tilbyder netop dem noget, de ikke får andre steder. En anden pointe er at arbejde med udvikling af områder af en vis volumen, så der er borgere og erhvervsliv nok til at løfte opgaverne.

- Det betyder, at vi skal tænke på tværs af sognegrænser, og det er selvfølgelig ikke helt nyt for os, men det er lidt udfordrende, fordi vi er mange, der er vant til at tænke i mindre enheder, siger Kristian Andersen.

Kobling mellem borgernes ideer og kommunens strategier
Niels Bjørn rådede til at sikre, at der er en solid kobling mellem borgernes egne ideer og initiativer og kommunens overordnede strategier.

- Det er afgørende for byrådet, at vi tænker samskabelse ind, når vi arbejder på at løse udfordringerne i landdistrikterne. Ideerne skal være forankrede lokalt, hvis de skal vokse, siger Kristian Andersen.