13. december 2021

Bedre bredbånd til 292 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune

Foto: Merete Jensen

Bredbåndspuljen fortsætter i 2022 og kan søges af nye projekter.

Det ville unægtelig være besværligt at bo på landet, hvis der hverken var veje eller stier, der gik ud til ens hus.

På samme måde har mange med bopæl eller virksomhed i landdistrikterne erfaret, at digital infrastruktur efterhånden er en basal nødvendighed.

Og selv om teleudbydere har rullet hurtigt bredbånd ud til rigtig mange danskere de seneste år, er der fortsat mange adresser i de mere tyndtbefolkede områder, hvor det ikke er rentabelt at etablere bredbånd på kommercielle vilkår, og hvor mange borgere derfor stadig ikke har adgang til de digitale motorveje.

Alene i Ringkøbing-Skjern Kommune mangler 1.471 adresser fortsat adgang til tidssvarende internet.

Men for 292 af adresserne er der nu lys forude i form af hurtige internetforbindelser.

Så mange adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune var nemlig med på listen, da Energistyrelsen i dag offentliggjorde, hvilke projekter, der har fået tilsagn om penge fra den statslige Bredbåndspulje i 2021.

I alt uddeler Bredbåndspuljen i år 107,8 mio. kr., hvoraf godt 9,5 mio. kr. går til i alt otte projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det betyder, at alle de projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune, der søgte, har fået tilsagn.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at der nu bliver mulighed for at blive koblet på det digitale landkort for knap 300 husstande og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det betyder selvsagt rigtig meget for den enkelte, at man kan slippe for frustrationen ved langsomt internet, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard.

Han tilføjer:

- Fra kommunens side har vi lagt en ihærdig indsats i at oplyse borgerne om muligheden for at søge tilskud til bedre internetforbindelser. Med et kommunalt tilskud på 1.000 kr. pr. husstand i projekterne, har vi sikret, at ansøgningerne blev afsendt med den bedst mulige chance, og vi har presset på, så Bredbåndspuljen også fortsætter i 2022. Alt sammen fordi, hurtigt bredbånd er så betydningsfuldt i landdistrikterne, hvor en stabil og hurtig internetopkobling kan være med til at opveje afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse.

Små og store projekter

For at få tilskud fra Bredbåndspuljen skal man søge i projektgrupper. En af landets mindste grupper består af de tre adresser i ’Bredbånd Sæddingvej Nord’-projektet.

Det største af alle de projekter, Bredbåndspuljen giver støtte til i år, ligger også i Ringkøbing-Skjern Kommune. I alt 105 adresser har i Hover-Hvingel Bredbånd-projektet modtaget tilsagn om midler fra puljen.

Ud over tilsagn fra den statslige bredbåndspulje har hver adresse i de i alt otte projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget tilsagn om 1.000 kr. fra kommunen.

Bredbåndspuljen har i alt i år givet tilsagn om støtte til 177 projekter med 3.539 adresser ud af de 190 projekter, der havde søgt puljen.

Siden Bredbåndspuljen blev etableret i 2016 er der givet tilsagn om 580 mio. kr. til udbredelsen af hurtigt internet i de danske landdistrikter.

Som en del af ”Mere liv i bymidter og landdistrikter”-initiativet blev det i slutningen af november offentliggjort, at der afsættes 100 mio. kr. til fortsættelsen af den statslige Bredbåndspulje i 2022.

Bredbåndspuljen fortsætter bl.a. efter pres fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor borgmester Hans Østergaard i et åbent brev til finansminister Nicolai Wammen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har argumenteret for, at puljen burde bevares.