9. december 2020

Byrådet sender ekstra julehilsen til alle kommunens medarbejdere

Juletræ, Merete

Julehilsenen er Byrådets tak for en særlig og fleksibel indsats i frontlinjen og på hjemmekontorerne – en tak som også kommer den lokale oplevelsesindustri til gode.

”Med vacciner på vej og med udsigt til en velfortjent julepause og nytår, kan vi forhåbentlig snart lægge corona-året bag os og starte på en frisk. Inden vi gør det, vil jeg dog gerne på egne og Byrådets vegne sige en helt speciel tak for din indsats i 2020. Samfundssind er blevet et hyppigt brugt ord i året, der snart er gået, men du skal vide, at vi værdsætter det engagement, den indsats, den loyalitet over for opgaven - og ja, det samfundssind, du har udvist i årets løb.”

Sådan skriver borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard i en julehilsen, der i løbet af de kommende dage udsendes til alle kommunens medarbejdere via e-Boks.

Med Byrådets julehilsen til medarbejderne følger et link til en virtuel gavebod, hvor medarbejderne kan vælge mellem en menu på én af 16 lokale restauranter eller to dagspas til Naturkraft.

- Jeg tror, vi er mange, der har savnet at kunne gå ud og få oplevelser under corona-tiden, så derfor syntes vi, det var oplagt, at den helt ekstraordinære julehilsen, vi i år gerne ville sende til alle medarbejdere, skulle være en god, lokal oplevelse, siger Hans Østergaard.

Han peger på, at oplevelsesindustrien har lidt under corona-restriktionerne. Derfor er der tilfredshed i Byrådet over, at julehilsenen til medarbejderne samtidig kommer de lokale restauranter og Naturkraft til gode.

- Det gør bestemt ikke noget, at vores lokale restauranter og Naturkraft også får del i glæden, men hensigten med julehilsenen er først og fremmest at sige en særlig tak til vores dygtige og engagerede medarbejdere. I skoler, på plejecentre, i hjemmeplejen, sundhedsplejen, dagplejen, tandplejen, i børnehaver, på botilbud, i jobcenteret, familierådgivningen og mange andre steder har de stået i frontlinjen i en tid præget af uvished og foranderlighed. Andre har været hjemsendt og udført deres arbejde pr langdistance og virtuelle møder fra interimistiske hjemmekontorer – og uden den tætte sparring med kolleger, der til daglig giver gejst, siger Hans Østergaard og tilføjer:

- 2020 har været et uvirkeligt og på mange måder udfordrende, lærerigt og tankevækkende år for os alle sammen. Med julehilsenen vil vi markere, at det har været et år, hvor vi som kommune har været anderledes afhængig af alle vores medarbejderes indsats.

Julehilsenen til medarbejderne slutter borgmesteren således:

”Tak igen for et usædvanligt år - og med ønsket om et på mange måder væsentligt bedre nytår, ønsker jeg og hele Byrådet dig og dine nærmeste en rigtig glædelig jul.”