9. december 2020

Midlertidigt besøgsforbud ophæves på ældrecentre og plejehjem

Hemmet Plejehjem

Siden 23. oktober er besøgende på kommunens ældrecentre og plejehjem blevet mødt af et "lukket pga. corona"-skilt. Nu er der igen åbnet op for op imod fire faste besøgende

Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede tirsdag eftermiddag det påbud om midlertidigt forbud mod besøg på Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre og plejehjem.

- Det er meget glædeligt, at vores ældre medborgere på ældrecentrene og plejehjemmene nu kan gå julen i møde med forventningen om at kunne se deres kære, lyder da også kommentaren fra Lennart Qvist, formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Social- og Sundhedsudvalg.

Påbuddet trådte i kraft den 23. oktober og lukkede kommunens 11 ældrecentre, tre selvejende plejehjem og to friplejehjem for alle andre end de en-to nærmeste pårørende.

Påbuddet kom som en konsekvens af, at kommunen dengang havde en høj incidensrate og minkbesætninger, der var konstateret smittet med corona-virus.

Nu er incidensraten i kommunen faldet, og minkene slået ned, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at der igen må komme besøgende på ældrecentre og plejehjem.

- For mange – og måske især de ældre – fylder højtiden meget, så vi er utrolig glade for, at der er kommet den her åbning, siger Lennart Qvist og opfordrer til, at man som besøgende udviser forsigtighed, så man ikke risikerer at bringe smitte med ind på ældrecentrene og plejehjemmene.

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger da også, at besøg fortsat skal gennemføres ’på en forsvarlig måde’:

”Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd”, står der i brevet til kommunen.

Fire faste besøgende

Fra kommunens afdeling for Sundhed og Omsorg lyder der derfor en anbefaling om, at hver beboer på ældrecentrene og plejehjemmene højest har fire faste pårørende/besøgende - og max. to på besøg ad gangen:

- Og så synes jeg, at man skal tage en tæt dialog med ledelsen på ældrecenteret eller plejehjemmet, hvis der er ganske særlige omstændigheder, der gør, at man gerne vil udvide den anbefalede grænse på fire faste besøgende, siger Lennart Qvist.  

Fagchef i Sundhed og Omsorg Anja Thoft Bach opfordrer alle til at lade sig teste før et besøg på et ældrecenter eller plejehjem og minder om, at reglerne om hygiejne og afstand stadig gælder:

- Det er vigtigt at vi hjælper hinanden i det her, og derfor appellerer vi til ansvarlighed, så vi fortsat kan holde ældrecentrene og plejehjemmene åbne, forklarer hun og tilføjer:

- Vi holder øje med udviklingen, og ved, at hvis smittetrykket stiger voldsomt igen, kan der komme nye restriktioner.