28. december 2020

Kommunen inviterer kunstnere ind i forvaltningen

Afslutningsshow Kulturhovedstad Hvide Sande. Foto: Astrid Dalum

Hvad sker der, når man inviterer to kunstnere med indenfor i den kommunale forvaltnings hverdag? Dét er ét af de spørgsmål, Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Kultur og Fritid er nysgerrig efter at afprøve.

Derfor har de søgt og fået 540.000 kr. fra Statens Kunstfonds huskunstnerordning til et ”Artists in Residence”-projekt, hvor de to lokale kunstnere Dina Abu Hamdan og Inge Agnete Tarpgaard i et år inviteres indenfor i forvaltningen for at arbejde på videreudviklingen af kommunens kulturstrategi for børn og unge.

Ud over kommunens embedsmænd involverer projektet også Kulturskolen, Kunstpavillonen i Videbæk og Naturkraft som partnere. Det er alle institutioner, der i forvejen arbejder med kulturformidling - og som fra forskellige udgangspunkter er interesserede i en større grad af involvering af børn og unge.

- Hvad skal der til for, at den kunst, man kan opleve på Kunstpavillonen også giver mening og relevans for børn og unge? Hvordan kan vi bedst skabe noget tværkunstnerisk sammen med Kulturskolen, og hvordan kan vi i samspil med Naturkraft – og naturens kræfter - adoptere børn og unge ind i den virkelighed, de går ud i, når de lukker ned for YouTube og Instagram? Det er bl.a. sådan noget, vi gerne vil arbejde med, siger Maria Vandborg, kulturkonsulent i Kultur og Fritid, pennefører på ansøgningen til Kunstfonden og projektleder på ”Artists in Residence”-projektet.

Hun fortæller, at også folkeskolerne er tænkt ind i projektet, der efter planen skal afsluttes med et fælles show om godt et år. 

- Præcis hvordan det bliver, skal vi først finde ud af i løbet af det næste år. På sigt er ambitionen en større kulturfestival, som kan blive i form af et større lysshow, fortæller Maria Vandborg.

Projektet skulle egentlig starte til nytår, men corona har forsinket det:

- Vi har skubbet starttidspunktet lidt frem på året, så vi forhåbentlig selv kan være til stede på rådhuset, når vores huskunstnere møder ind, fortæller Maria Vandborg.

Hun peger på, at kunst- og kulturprojektet, der er blandt de første af sin slags, allerede har fået et tema at arbejde ud fra:

- LABAN er en leg med bogstaverne i de to begreber rural - eller landligt - og urban. Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune med mange små landsbyer og landliv, men også med centerbyer. Gennem kunst- og kulturformidling vil vi forsøge at samle det landlige og det urbane og give det et vestjysk touch og skabe en særlig form for børne- og ungekultur, forklarer Maria Vandborg, og peger på, at konceptet LABAN bruges i kunstnernes verden og her sættes i spil i en helt ny kontekst.

- LABAN bliver en tredje hybrid platform, der skal inspirere børn og unges fantasi og identitetsskabelse, og få dem til at tænke væk fra kulturstereotyperne, der enten tilhører et byliv eller et landliv, og i stedet bidrage med en form, der italesætter netop deres virkelighed i en stor kommune rig på natur, forklarer Maria Vandborg.

Eller som der står i ansøgningen til Statens Kunstfond:

”Projektet undersøger nye fortællinger og identiteter for og med vores børn og unge, og derigennem understøtte deres kunstneriske udvikling. Vi ønsker at styrke deres fortrolighed med mødet med kunsten uanset social baggrund eller bopæl i en stor landdistriktskommune som Ringkøbing-Skjern”

Lysshow og dannelse

Som scenekunst-instruktør og kultur coach med erfaring fra danse- og teaterverdenen stod Dina Abu Hamdan bl.a. bag det store kulturby-afslutningsshow på havnen i Hvide Sande i december 2017. Fra marts skal hun 30 timer om ugen samskabe med andre faggrupper – eller som den anden af de to huskunstnere, Inge Agnete Tarpgaard siger:

- Jeg glæder mig til at være kunstner i en anden konstellation end det meget frie univers, jeg er vant til. Den meget åbne tilgang kommunen har haft, har været meget inspirerende og det bliver spændende at arbejde i den kommunale kontekst.

Som social performancekunstner ser Inge Agnete Tarpgaard frem til at bruge sit kunstneriske virke til at oversætte de forskellige fagligheder fra institutionerne og give ejerskab og myndiggørelse til børn og unge:

- I de større byer har børn hele tiden adgang til kultur. Sådan er det ikke nødvendigvis i de større landkommuner. Så en del af opgaven bliver at finde ud af, om skolerne f.eks. kan tage eleverne med i teateret – og give mulighed for, at børnene møder kultur og kunst uanset hvilket hjem de kommer fra.

Projektet starter 1. marts og løber et år. Ud over de nævnte samarbejdspartnere vil projektet også række ud til øvrige kulturinstitutioner i kommunen og involvere dem i kulturstrategi-arbejdet.

 

FAKTA:

Huskunstnerudvalget under Statens Kunstfond modtog ansøgninger fra ni kommuner, hvoraf Ringkøbing-Skjern Kommune og yderligere én kommune har modtaget tilskud. I alt er der for denne ansøgningsrunde tildelt 990.000 kr.

Slår man ordet op betyder laban ”uopdragen, fræk eller uforskammet”. I ”Artist in Residence”-projektet er LABAN dog tænkt som den vilde og rebelske. Ligesom begrebet dels er en fusion af URBAN og RURAL og inspireret af koreografen Rudolf Labans teoretiske og praktiske bevægelseslære, LABAN “The art of movement”.