5. januar 2021

Plejehjemsbeboere i Ringkøbing-Skjern Kommune får nu også tilbudt corona-vaccination

colourbox

Mens beboere og dele af personalet på plejehjem og ældrecentre over hele landet allerede har fået den første dosis af corona-vaccinationen, er turen nu også kommet til de ældre på plejehjem og ældrecentre i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kort før klokken 13 torsdag den 7. januar leverer Region Midtjylland efter planen godt 900 nedfrosne vaccine-doser, og umiddelbart derefter går de praktiserende læger i gang med at vaccinere på samtlige plejehjem og ældrecentre i kommunen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune vil 569 ældre beboere på plejehjem og ældrecentre i første omgang få tilbudt vaccinen, ligesom 285 omsorgsmedarbejdere i ældreplejen og 48 praktiserende læger og kliniske sygeplejesker får mulighed for at blive vaccineret på torsdag.

- Det er en begivenhed, vi har set frem til længe, og det er en begivenhed, der er værd at markere, siger borgmester Hans Østergaard. Han tager selv imod vaccine-transporten ved Fjordparken i Ringkøbing, og vil være til stede uden for ældrecenteret, når den første borger i kommunen får det første stik indenfor.

- Ældrecentrene er fortsat underlagt besøgsrestriktioner, og vi skal fortsat passe på hinanden, så derfor holder vi afstand, forklarer borgmesteren og understreger, at det er den relativt lave incidensrate, der er årsagen til, at corona-vaccinen først nu kommer til Ringkøbing-Skjern Kommune, selv om den første dansker blev vaccineret allerede den 27. december.

Det er de nationale sundhedsmyndigheder, der har fastlagt i hvilken rækkefølge kommunerne modtager vacciner, ligesom sundhedsmyndighederne har bestemt kriterierne for, hvilke befolkningsgrupper, der først får tilbudt vaccinen.

Når beboere på ældrecentre og plejehjem samt borgere på akutpladser ligesom dele af frontpersonalet i ældreplejen, i sundhedsvæsenet og særlige sociale indsatser har fået tilbudt vaccinen, vil borgere over 65 år, som ’modtager både praktisk hjælp og personlig pleje’ være de næste i køen til første stik.

Det er regionen og de alment praktiserende læger, der står for vaccinationerne i kommunerne. Derfor bliver det den faste plejehjemslæge og/eller alment praktiserende læger, der skal håndtere den nedkølede vaccine og give vaccinestikket under trygge forhold.

Ringkøbing-Skjern Kommunes opgave er alene at stille lokaler til rådighed på plejehjem og ældrecentre, sikre de nødvendige faciliteter til at foretage vaccinationerne og assistere i observationen af vaccinerede borgere i 15 minutter efter stikket for at opdage og agere på eventuelle allergiske reaktioner.

Inden den enkelte borger på et plejehjem eller ældrecenter kan få vaccinen, skal der ligge et samtykke fra borgeren eller fra en eventuel værge, præcis som når borgerne normalt vaccineres mod influenza.

 

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Region Midtjyllands hjemmeside